Virtueel assistent overeenkomst

Virtueel assistent overeenkomst

Het takenpakket van virtueel assistenten is heel divers. Leg daarom alle afspraken met uw opdrachtgever(s) vast en voorkom misverstanden.

€ 77,- (BTW incl.)

In het internettijdperk kiezen veel bedrijven en zelfstandigen ervoor om online assistent-diensten te gebruiken in plaats van het geld en de middelen uit te geven aan een assistent op kantoor of fysieke aanwezigheid. Het takenpakket van virtueel assistenten kan heel divers zijn. Zij kunnen uw onderneming vanop afstand bijstaan op vlak van bv. administratie, onthaal, telefonische ondersteuning, … .

Omdat ze nauw betrokken bij uw onderneming kunnen zijn en zelfs toegang kunnen hebben tot bedrijfsgevoelige informatie, is het belangrijk dat er niet alleen betalingsafspraken of afspraken aangaande het takenpakket worden gemaakt maar dat ook bv. niet concurrentie en geheimhouding in de overeenkomst worden opgenomen.

In feite hebben is de virtueel assistent een bijzondere freelancer die volledig vanop afstand werkt.

Andere namen

Virtueel assistent-klant overeenkomst

Virtueel assistent contract

Dienstverlening overeenkomst

Wat is een Virtueel assistent overeenkomst?

Virtueel assistentie is een bijzondere vorm van dienstverlening die volledig online verloopt.

Omwille van de weinig fysieke aanwezigheid van de virtueel assistent is het meer dan wanneer een dienstverlener op locatie van de opdrachtgever van belang dat alle afspraken voorafgaandelijk zo sluitend mogelijk gemaakt zijn. De kans op misvattingen en verkeerde interpretatie van de taken van de virtueel assistent is beduidend groter in een online omgeving waar minder controle aanwezig is.

Daarom zullen afspraken over in welke mate de virtueel assistent de opdrachtgever zelfstandig kan en mag vertegenwoordigen duidelijk moeten opschreven worden als ook wie verantwoordelijk is bij misvatting of verkeerd uitvoeren van een opdracht.

De template virtueel assistentie gaat op al deze aspecten in waardoor taken nauwkeurig worden omschreven en aansprakelijkheden geregeld.

Waarom is een Virtueel assistent overeenkomst nodig?

Er zijn een paar redenen waarom het verstandig is een ​​virtuele assistent overeenkomst te sluiten:

  1. Bepaal uw verwachtingen

Wanneer u uw zakelijke verwachtingen niet duidelijk definieert, kunnen uw klanten onredelijke eisen stellen. Een contract helpt uw ​​klanten te begrijpen wat u verwacht van bv. de wijze van  communicatie (u gebruikt bv. liever Slack, met e-mail als back-up). Bovendien zal uw klant u gevoelige informatie over diens onderneming en klanten toevertrouwen. Daarom is het belangrijk om een ​​vertrouwelijkheidsclausule in uw overeenkomst op te nemen.

Uw klanten hebben ook hun eigen behoeften, die in de virtueel assistent overeenkomst moeten worden gedefinieerd. Uw klanten willen bv. duidelijk ingelicht worden over wanneer en hoeveel ze u moeten betalen. De overeenkomst schept minstens duidelijkheid over de compensatie, inclusief betalingsschema’s (bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks, enz.).

     2. Stel grenzen
De virtueel assistent overeenkomst definieert de grenzen tussen de klant en uw bedrijf. Uw klanten kunnen zich bv. in de België bevinden, terwijl u buiten België woont. In deze situatie wilt u wellicht grenzen stellen met betrekking tot feestdagen en tijdzoneverschillen om verwarring te voorkomen. Of gewoon aangeven welke uw gebruikelijke vakantieperiodes zijn en u dus niet beschikbaar bent voor de klant.

     3. Straal professionaliteit uit
De meeste bedrijfseigenaren streven naar een langdurige relatie met hun virtuele assistenten. Om deze relatie duurzaam te houden, moet ze op professionele basis worden gedefinieerd, wat betekent dat er een schriftelijke overeenkomst of contract is.

Stel dat u ooit overweegt uw virtuele assistent-bedrijf te verkopen dan kan uw overnemen zich beroepen op deze overeenkomsten.

     4.Verduidelijk de aard van de zakelijke relatie
Ervan uitgaande dat u meerdere klanten heeft, kunt u uzelf doorgaans het beste omschrijven als een onafhankelijke contractant. U kunt ook aangeven dat u bv. geen personeelsbeloningen zoals een ziektekostenverzekering verwacht.

     5. Juridisch bindend

Het belangrijkste aan overeenkomsten is dat ze juridisch bindend zijn.

Dit zorgt ervoor dat u deze contracten kunt gebruiken als bewijs van een overeenkomst voor een rechtbank. Op deze manier bent u niet afhankelijk van mondelinge afspraken om u te beschermen wanneer iets verkeerd loopt.

De template virtueel assistent overeenkomst biedt een uitgebreide juridische bescherming.

Download gratis een voorbeeld Virtueel assistent overeenkomst

De inhoud van het document wordt bepaald op basis van de keuzes die u maakt

Uw document rechtsgeldig maken

Maak je document

Maak je document door te kiezen wat voor uw concrete situatie van toepassing is en verwijder alle andere opties. Vul de gevraagde gegevens in. Assistentie kan via onze chat

Controleer je document

Controleer je document om er zeker van te zijn dat deze volledig aansluit bij uw behoefte. Bij twijfel kan je het document door een jurist laten nakijken.

Ondertekenen

Zorg dat alle partijen het document ondertekenen en maak het zo bindend voor iedereen

Sla het document op

Ieder van de partijen draagt er zorg voor het document zorgvuldig te bewaren

Wat staat er in een Virtueel assistent overeenkomst

Omschrijving van de diensten en omvang van het werk

In het gedeelte over diensten worden de acties beschreven die door de virtueel assistent voor de klant zullen worden uitgevoerd. In de sectie  "Omschrijving van de diensten" worden de specifieke diensten uiteengezet die de dienstverlener zal verlenen aan de klant. Hierin wordt ook de clausule opgenomen dat de diensten tijdens de loop van de overeenkomst kunnen aangepast worden.

Het gedeelte over diensten moet kort en specifiek zijn. Het moet aangeven wat de virtuele assistent moet doen, hoe vaak ze het moeten doen en wanneer het werk klaar zal zijn.

De clausule "mijlpalen" beschrijft de uit te voeren werkzaamheden en eventuele deadlines of mijlpalen die moeten worden gehaald.

De omvang van het werk is belangrijk omdat het de verwachtingen voor beide partijen schept en misverstanden helpt voorkomen. Tegelijkertijd is het belangrijk om realistisch te zijn over wat er binnen het gegeven tijdsbestek kan worden bereikt.

Onafhankelijkheid van de contractspartijen

Een belangrijk element van het contract voor virtuele assistenten is om de aard van de werkregeling te specificeren - dat de VA of dienstverlener wettelijk wordt beschouwd als een onafhankelijke contractant van uw bedrijf, en niet als een werknemer. Dat zorgt ervoor dat u niet voor een aantal traditionele werkgeverslasten komt te staan, zoals loonheffingen en personeelsbeloningen.

(Natuurlijk bent u nog steeds welkom om bepaalde voordelen te bieden, vooral voor langdurige medewerkers die echt een integraal onderdeel van uw team worden.)

Duur van de overeenkomst

In het gedeelte over de duur van de termijn wordt aangegeven hoe lang deze overeenkomst van kracht zal zijn. In dit gedeelte wordt ook de begin- en einddatum van de diensten van de virtuele assistent gespecificeerd.

Het is belangrijk om een duidelijke begin- en einddatum te hebben voor de diensten van de virtuele assistent, zodat beide partijen weten wanneer de werkrelatie begint en eindigt. Dit helpt ook verwarring te voorkomen over hoe lang de virtuele assistent naar verwachting zal werken.

Hier zijn enkele veelvoorkomende manieren om de looptijd van een VA-contract te beschrijven:

Project: De diensten van de virtuele assistent zijn nodig voor een specifiek project met een duidelijke begin- en einddatum.
Vaste tijd: Een contract voor bepaalde tijd schetst de tijd dat de virtuele assistent zal werken. Dit is gebruikelijk voor virtuele assistenten die continu aan het werk zijn.
Onbepaalde tijd: Een contract voor virtuele assistenten voor onbepaalde tijd heeft geen vaste einddatum. Dit type contract wordt meestal gebruikt voor virtuele assistenten die naar behoefte werken.

 

In het contract moet ook worden opgenomen hoe lang de opdracht zal duren (misschien voor onbepaalde tijd) en hoe de overeenkomst door beide partijen kan worden beëindigd. U kunt bijvoorbeeld om de standaard opzegtermijn van 2 weken van uw VA vragen als ze gaan stoppen. Een VA-bedrijf kan u een opzegtermijn van 30 dagen vragen voordat u uw abonnementsbetaling beëindigt.

Geheimhoudingsclausule

Ten slotte zullen meer contracten voor virtuele assistenten een vorm van geheimhoudingsovereenkomst bevatten. In principe is het idee hier om te voorkomen dat uw bedrijfsmiddelen (inloggegevens, klantenlijsten, groeistrategieën, bedrijfsgeheimen, bedrijfsprocessen) in verkeerde handen vallen.

Het NDA-gedeelte van de geheimhoudingsovereenkomst van het contract verbiedt de VA of serviceprovider om uw gevoelige informatie met andere partijen te delen. U kunt ook een niet-concurrentiebeding toevoegen, waardoor ze binnen een bepaalde periode (vaak 2 jaar) geen concurrerend bedrijf kunnen starten.

Ik ben geen juridisch expert, dus ik kan niet precies zeggen hoe afdwingbaar de NDA / niet-concurrentiebeding / niet-wervingsclausules zullen zijn voor buitenlandse virtuele assistenten, maar als je ze in je contract opneemt, lijkt het alsof je het bedrijf serieus neemt en je zeker geen pijn kan doen.

Bepalingen over beëindiging

Niemand vindt het leuk om een klant te ontslaan. Het is ongemakkelijk en ongemakkelijk.

Maar ik ga het je nu vertellen... op een bepaald moment in uw VA-bedrijf zult u waarschijnlijk afscheid moeten nemen van een klant.

Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw contract voor virtuele assistenten bepalingen bevat over hoe de beëindiging zal plaatsvinden.

Idealiter gaat een project goed, hou je van je klant en hoef je deze clausule niet uit te oefenen. Het is echter beter om voorbereid te zijn met een specifieke clausule, voor het geval er een ongelukkige noodzaak is om deze te gebruiken.

Uw beëindigingsbepaling moet ten minste het volgende bevatten:

Wie kan beëindigen – Zorg ervoor dat het specifiek is of beide partijen het recht hebben om te beëindigen.
Hoe te beëindigen – Welk proces moet worden gevolgd voordat het wordt beëindigd? Moet het schriftelijk/via e-mail gebeuren?
Wanneer beëindigen – Hoeveel opzegtermijn is nodig voordat de beëindiging van kracht wordt?
Betaling – Hoe wordt de betaling afgehandeld als de overeenkomst wordt beëindigd? Doorgaans wordt de aannemer pro rata betaald, wat betekent dat hij wordt betaald voor het werk dat is voltooid totdat de beëindiging van kracht is, maar dit moet specifiek worden vermeld.

Niet-concurrentie en niet-wervingsbeding

Als een klant daarom vraagt, kan een virtuele assistent instemmen met een beperkend beding, zoals een concurrentiebeding of een niet-wervingsbeding.

Voor degenen die niet bekend zijn met deze bepalingen: een niet-concurrentiebeding beperkt uw mogelijkheden om gedurende een bepaalde periode of binnen een bepaald geografisch gebied hetzelfde soort bedrijf uit te oefenen als uw cliënt.

Een niet-wervingsbeding betekent dat de ene partij ermee instemt om geen klanten of klanten van de andere partij op de markt te brengen, te adverteren of anderszins te benaderen.

Om te kunnen worden gehandhaafd, moeten deze bepalingen redelijk zijn. Zorg ervoor dat u de volledige voorwaarden van deze beperkingen in uw contract vermeldt; Sommige convenanten die te specifiek zijn, kunnen uw vermogen om zaken te doen beperken. Zorg ervoor dat u de wetten van uw staat controleert voordat u akkoord gaat met beperkende convenanten, aangezien de mogelijkheid om te worden afgedwongen sterk kan verschillen van staat tot staat.

In de online zakenwereld zien we meestal dat deze bepalingen worden gebruikt wanneer een bedrijf werkt met onderaannemers die op een vergelijkbaar gebied werken.

Als u bijvoorbeeld uw eigen bedrijf voor virtuele assistenten hebt en u andere virtuele assistenten inhuurt om specifieke producten uit te besteden, kan het contract beperkende convenanten bevatten om ervoor te zorgen dat de onderaannemer niet probeert uw klanten te werven.

Betalingsvoorwaarden

In het gedeelte over vergoedingen wordt beschreven hoeveel de virtuele assistent zal worden betaald voor hun diensten. Dit gedeelte moet het uurtarief of de projectkosten bevatten en wanneer en hoe de virtuele assistent wordt betaald.

Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de vergoeding, zodat er geen misverstanden bestaan over hoeveel de virtuele assistent zal worden betaald. Dit helpt ook om problemen met de betaling te voorkomen als de virtuele assistent niet op tijd wordt betaald.

Enkele belangrijke aspecten die tot deze sectie behoren, zijn:

Uurtarief of projectvergoeding: Dit is hoeveel de virtuele assistent wordt betaald voor zijn diensten.
Betalingsschema: Dit is het schema van wanneer de virtuele assistent wordt betaald. De periode kan wekelijks, tweewekelijks (2 loonlijsten per maand) of maandelijks zijn.
Betaalmethode: Dit is hoe de virtuele assistent wordt betaald. Dit kan zijn via PayPal, directe storting of cheque.
Facturatie: Dit is hoe de virtuele assistent zijn facturen verstuurt. Dit kan via e-mail, een online factureringssysteem of per post.

Als u mogelijkheden heeft voor uw virtuele assistent om overuren te maken, verkoopcommissie te verdienen of andere prestatiegebonden bonussen, kunt u dat ook in het contract opnemen.

Overmachtsclausule

Een "overmacht"-gebeurtenisclausule verontschuldigt over het algemeen de niet-nakoming of onderbreking van de service van een leverancier wanneer deze te wijten is aan omstandigheden buiten zijn controle. Voorbeelden van overmacht zijn een pandemie of actie van een overheidsinstantie, maar het is de moeite waard om te overwegen (en te bespreken) wat er nog meer onder de definitie valt in elk specifiek geval.

Intellectuele eigendomsrechten

Dit verduidelijkt dat al het werk dat de Virtueel assistent doet in het kader van zijn/haar opdracht uitsluitend eigendom zijn van de opdrachtgever.

Gerelateerde documenten

Easylegal leden die een Virtueel assistent overeenkomst opstelden, hebben ook volgende documenten gemaakt:

Word nu lid en krijg ongelimiteerd toegang

Voor € 297,- (BTW incl) krijgt u ongelimiteerde èn levenlange toegang tot alle documenten, checklists en rechtswijzers over tientallen juridische kwesties

Veel gestelde vragen over de virtueel assistent overeenkomst

Wat is een virtueel assistent?

Een virtuele assistent (VA) is een onafhankelijke bedrijfseigenaar die diensten verleent vanuit zijn eigen kantoor of huis, waarbij hij technologie gebruikt om toegang te krijgen tot de vereiste tools en om met u te communiceren.

Als Personal Assistant / Secretaresse / Administrateur kunnen VA’s doorlopend worden gebruikt of zelfs voor afzonderlijke taken via communicatie via telefoon, e-mail, fax, skype of post. Virtuele assistenten zijn de perfecte oplossing voor de drukke ondernemer, eigenaar van een klein bedrijf, telewerker of student.

Een van de belangrijkste attracties van het gebruik van een VA zijn de kostenvoordelen. Een VA biedt bedrijven het beste aanbod van kantooroplossingen tegen een fractie van de kosten van een uitzendkracht of werknemer. VA’s hebben geen personeelsbeloningen, pensioen, vakantiedagen, ziektegeld, overuren, bonussen, training, kantooruitval, kantoorruimte, koffiepauzes of lunchpauzes nodig. Een andere grote aantrekkingskracht is dat het niet uitmaakt waar je VA woont, aangezien alle communicatie virtueel wordt afgehandeld!

Waarom een Virtueel assistent inhuren?

Wanneer u een virtuele assistent inhuurt, betaalt u alleen voor de tijd en diensten die u nodig heeft. Terwijl je bij een uitzendkracht niet alleen het uitzendbureau moet betalen, maar ook voor de uitzendkrachten, ongeacht of ze al dan niet volledig bezet zijn.

In tegenstelling tot tijdelijke werknemers nemen virtuele assistenten de tijd om uw bedrijf te leren kennen en een werkend partnerschap aan te gaan. VA’s hebben een gevestigd belang bij het succes van uw bedrijf: als u slaagt, doet uw VA dat ook. Elke keer dat u een uitzendkracht inhuurt, krijgt u vrijwel zeker een andere persoon. De tijd en het geld dat wordt besteed aan het opleiden van deze nieuwe persoon kan worden bespaard door een VA in te huren. Bovendien, wanneer u een virtuele assistent inhuurt, hoeft u zich geen zorgen te maken over extra ruimte, meubilair, apparatuur, overuren, pensioen, koffiepauzes, ziekteverlof, vakanties, bonussen, training of verzekeringsdekking zoals u zou doen voor tijdelijk personeel.

Wat zijn de voordelen van een virtueel assistent in te huren?

Geen extra kantoorruimte of apparatuur nodig
Bespaar op adverteren, sollicitatiegesprekken en het aannemen van nieuw personeel
Bespaar op opleiding en ontwikkeling van personeel
Toegang tot een hoogopgeleide professional
Bespaar tijd en geld
Geen arbeidsvereisten zoals vakantiegeld, ziektegeld, werknemerscompensatie, verzekering, lunch- en koffiepauzes, overuren, uniformen, pensioen, training, secundaire arbeidsvoorwaarden, salariskwesties of kantoorruimte
Maak gebruik van tijdsverschillen – d.w.z. als u in de VS bent gevestigd, kan een in Australië gevestigde VA aan uw projecten werken terwijl u slaapt
VA’s kunnen buiten de normale kantooruren beschikbaar zijn, voor dringende en last-minute klussen
Betaal alleen voor de tijd die u aan uw specifieke project besteedt. U hoeft niet te betalen voor een volledige dag werk als uw project maar twee uur in beslag neemt
De werkrelatie is afgestemd op uw behoeften
U hoeft niet de hele tijd op kantoor of in de buurt van uw telefoon te zijn
U hoeft geen nieuwe software of programma’s te leren – laat dat maar aan uw VA over
Er zijn geen lock-in contracten!

Welke documenten heeft een virtueel assistent nodig?

Als virtueel assistent heeft u minstens volgende documenten nodig:

  • virtueel assistent overeenkomst
  • algemene voorwaarden virtueel assistent
  • website policy
  • privacy & cookie policy
  • verwerkersovereenkomst
  • overeenkomst onderaanneming

Kan ik de Virtueel assistent overeenkomst onbeperkt downloaden?

Als Easylegal lid krijgt u toegang tot een databank welke maandelijks nieuwe documenten en overeenkomsten worden toegevoegd. Met uw lidmaatschap krijgt u toegang tot al deze juridische documenten. 

Beschik ik met het abonnement over meer documenten dan dewelke ik in de webshop kan kopen?

Ja. Als met een lidmaatschap heeft u niet alleen toegang tot alle overeenkomsten en brieven uit de webshop maar kan u ook gebruik maken van de vele checklists en organagrammen die niet als los document kunnen aangekocht worden.

Is maatwerk ook mogelijk?

Zeker wel! Het Easylegal team bestaat ook uit juristen met elk hun expertise. Afhankelijk van uw noden, wordt er een aparte offerte opgesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor een overeenkomst of juridisch document kan u ons best bellen en maken we graag tijd voor u vrij.

Ik wil zeker zijn. Kan ik documenten laten nalezen?

Uiteraard! Bestaande contracten en overeenkomsten kunnen ook door één van onze juristen worden nagelezen. Dit zit niet vervat in het lidmaatschap, maar wees ook gerust. Ook hier hebben we gunstige tarieven voor u klaar. Neem met ons contact op en we antwoorden u met een gepaste offerte.  

Maak nu uw Virtueel assistent overeenkomst

Download jeSoftware as a Service (SaaS) overeenkomst