Aandeelhoudersovereenkomst -

Aandeelhouders-overeenkomst

Regel interne aangelegenheden tussen aandeelhouders

€ 97,- (BTW incl.)

Wat is een Aandeelhoudersovereenkomst?

In een vennootschap worden de belangrijkste afspraken tussen aandeelhouders in de statuten vastgelegd. Statuten worden gepubliceerd en lang niet alle afspraken tussen aandeelhouders wil u openbaar maken. Een handige aanvulling op uw statuten is de Aandeelhoudersovereenkomst. Deze overeenkomst is een meer flexibele manier om  praktische afspraken tussen aandeelhouders te regelen, zoals de voorwaarden voor de verkoop van aandelen of toetreding door een investeerder of nieuwe aandeelhouder.

Belangrijk voordeel is dat, in tegenstelling tot de statuten, je een Aandeelhoudersovereenkomst kan opstellen en wijzigen zonder notaris. Een Aandeelhoudersovereenkomst voorkomt conflicten en onduidelijkheden tussen aandeelhouders, zelfs al zijn er dat meer twee.

Waarom is een Aandeelhoudersovereenkomst nodig?

Alhoewel een aandeelhoudersovereenkomst niet wettelijk verplicht is, kent ze toch heel wat voordelen.

De belangrijkste redenen waarom u moet overwegen om naast de statuten ook de verhoudingen tussen de aandeelhouders contractueel te regelen, zijn:

 •     het flexibele karakter: statuten wijzigen vereist meestal de tussenkomst van een notaris en ze moeten gepubliceerd worden 
 •     grote contractuele vrijheid: alle mogelijk denkbare afspraken kunnen tussen aandeelhouders kunnen erin opgenomen worden
 •     geheime karakter: een aandeelhoudersovereenkomst moet nergens gepubliceerd worden
 •     wanprestatie: leg contractueel vast welke sancties volgen wanneer een aandeelhouder zijn verplichtingen niet nakomt
 •     voorkom onenigheid: rechten en plichten van aandeelhouders zijn duidelijk op moment van ondertekening 

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn een aanvulling op de statuten van een vennootschap, zoals de statuten van een vof.

Registreer en bekijk gratis een voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst

De inhoud van het document wordt bepaald op basis van de keuzes die u maakt

Uw document rechtsgeldig maken

Maak uw document

Maak uw document door te kiezen wat voor uw concrete situatie van toepassing is en verwijder alle andere opties. Vul de gevraagde gegevens in. Assistentie kan via onze chat

Controleer uw document

Controleer uw document om er zeker van te zijn dat deze volledig aansluit bij uw behoefte. Bij twijfel kan je het document door een jurist laten nakijken.

Onderteken

Zorg dat alle partijen het document ondertekenen en maak het zo bindend voor iedereen

Sla het document op

Ieder van de partijen draagt er zorg voor het document zorgvuldig te bewaren

Wat staat er in een aandeelhoudersovereenkomst

Namen en gegevens van de aandeelhouders

De partijen zijn in principe alle aandeelhouders. Het is belangrijk om ook de vennootschap als partij op te nemen om conflicten tussen de aandeelhouders en bestuurders te voorkomen.

Oprichtingsdatum en activiteiten van de vennootschap

Definities en interpretaties

Definities zorgen ervan dat er geen onduidelijkheid ontstaan over wat de precieze betekenis is van de begrippen die u in de overeenkomst gebruikt.

Het zorgt ook voor gebruiksgemak en grotere leesbaarheid omdat niet telkens een bepaald begrip in de tekst opnieuw moet worden omschreven.

Omgaan met conflicten tussen statuten en de aandeelhoudersovereenkomst

In de aandeelhoudersovereenkomst mag van de statuten worden afgeweken, behalve wanneer het gaat om wettelijk verplichte bepalingen zoals de bescherming van derden.

Wel is het handig om op te nemen dat bij conflicterende bepalingen de aandeelhoudersovereenkomst wordt nagekomen, maar dat de bepalingen uit de statuten ook zoveel mogelijk worden opgevolgd.

Verdeling van aandelen

Om in de toekomst na te kunnen gaan wat de (originele) verdeling van de aandelen is, moet dit worden opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Het is verstandig om hierbij te vermelden hoeveel aandelen elke aandeelhouder heeft, of dit prioriteitsaandelen zijn en hoeveel procent van het totaal de aandelen omvatten.

Lock-up periode

Hierbij wordt afgesproken dat de aandelen de eerste paar jaar (meestal drie of vijf) niet overdraagbaar zijn. In de eerste jaren van een onderneming is het niet bevorderlijk voor de continuïteit als er steeds verschillende aandeelhouders zijn.

Dividenden

Een van de belangrijkste dingen om vast te stellen is hoe de winst verdeeld zal worden onder de aandeelhouders. Wordt de gehele winst verdeeld, worden er bepaalde reserves aangelegd of wordt de winst pas verdeeld als er een bepaald bedrag aan eigen vermogen en reserves is opgebouwd? Er zijn hier enorm veel tussenvormen in te bedenken.

Specifiek voor SaaS wordt de SLA gebruikt om minimale prestatienormen vast te stellen, met name rond servicebeschikbaarheid (d.w.z. uptime). Hoe kleiner het uptimepercentage, hoe groter de (negatieve) impact op de eindgebruikers. De industriebenchmark is 99,9% gegarandeerde uptime, maar de meeste softwareleveranciers beloven tegenwoordig 99,99% uptime.)

Andere items die in de SLA kunnen worden opgenomen, zijn responstijden, ondersteuning, prijsstructuur, boetes voor de provider die niet aan garanties voldoet, prestatiestatistieken en KPI's, beveiliging van klantgegevens, naleving en meer.

Afspraken over het bestuur

Meestal worden afspraken zoals de verantwoordelijkheden en de benoeming van het bestuur en het aantal bestuurders opgenomen in de statuten. Uit een aandeelhoudersovereenkomst komen vaak nieuwe afspraken voort die ook gelden voor het bestuur. Door expliciet te benoemen dat de aandeelhoudersovereenkomst in overweging moet worden genomen door het bestuur, worden conflicten vermeden. Bovendien kan, zoals eerder vermeld, in de aandeelhoudersovereenkomst worden afgeweken van afspraken die zijn gemaakt in de statuten. Zo kan er in de overeenkomst worden overeengekomen dat het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen wordt door een volstrekte meerderheid van de AVA, terwijl hier in de statuten een andere meerderheidseis voor gold.

Overmachtsclausule

Een "overmacht"-gebeurtenisclausule verontschuldigt over het algemeen de niet-nakoming of onderbreking van de service van een leverancier wanneer deze te wijten is aan omstandigheden buiten zijn controle. Voorbeelden van overmacht zijn een pandemie of actie van een overheidsinstantie, maar het is de moeite waard om te overwegen (en te bespreken) wat er nog meer onder de definitie valt in elk specifiek geval.

Service Level Agreements (SLA's) bewaken Nadat de SLA is ontworpen, geschreven en onderhandeld, moet u zorgen voor voortdurende monitoring. Dit kan het volgende omvatten:

 • Rapportage over de SLA-statistieken
 • Problemen oplossen
 • Het uitvoeren van eventuele noodzakelijke upgrades of verbeteringen
 • Taken voor contractlevenscyclusbeheer
 • De SLA of statistieken bijwerken
 • Actualisering van rapportagemethoden
 • Verandermanagement
 • Andere administratieve en controletaken

Gerelateerde documenten

Easylegal leden die een SaaS overeenkomst opstelden, hebben ook volgende documenten gemaakt:

Word nu lid en krijg ongelimiteerd toegang

Voor € 297,- (BTW incl) krijgt u ongelimiteerde èn levenlange toegang tot alle documenten, checklists en rechtswijzers over tientallen juridische kwesties

Veel gestelde vragen over de aandeelhoudersovereenkomst

SaaS overeenkomst versus Statuten

Algemene Voorwaarden is een contract tussen de leverancier en de gebruikers dat 1) definieert wat er aan klanten wordt aangeboden en 2) wat er van hen wordt verwacht in ruil daarvoor. Het is een belangrijk onderdeel van een algemene SaaS-overeenkomst; de SaaS-overeenkomst is echter meer allesomvattend en omvat andere aspecten die niet in een basisovereenkomst voor algemene voorwaarden zouden zijn opgenomen.

Privacy bij SaaS overeenkomsten

Een SaaS-overeenkomst of SLA (Service Level Agreement) behandelt een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder 1) gegevenseigendom en -beveiliging en 2) waar SaaS-applicaties en -gegevens worden gehost. In de meeste gevallen host de SaaS-leverancier de applicatie en gegevens die door hun klant zijn geüpload. De klant blijft echter over het algemeen eigenaar van zijn gegevens. Dat gezegd hebbende, kunnen landspecifieke wetten een impact hebben.

Wat is het verschil tussen een SaaS overeenkomst en een gewone software overeenkomst

De verschillen tussen SaaS en gewone software zijn:

 • bij gewone software koopt de gebruiker een softwarepakket op bijvoorbeeld CD-rom. Hiervoor betaalt hij eenmalig een bedrag. De software wordt vervolgens geïnstalleerd op de hardware van de gebruiker.
 • bij SaaS ontvangt de opdrachtgever (de gebruiker) geen fysieke drager van het softwarepakket. De software is beschikbaar via het internet.
 • voor het gebruik betaalt de opdrachtgever aan de leverancier een vergoeding voor de toegang tot en het gebruik van de software
 • het gebruiksrecht van SaaS stopt op het moment dat de opdrachtgever stopt met het betalen van die vergoeding
 • bij SaaS wordt de software niet geïnstalleerd op de hardware van de opdrachtgever
 • updates zijn bij SaaS direct beschikbaar voor iedere gebruiker

Service Level Agreement en SaaS overeenkomst

Bij een SaaS Overeenkomst hoort ook een ervice Level Agreement (SLA). De opdrachtgever wil zeker weten dat de software een bepaalde kwaliteit biedt en beschikbaar zal zijn. Sluit hiervoor een SLA (Onderhoudscontract) af. In de SLA staan de afspraken (servicelevels) over de beschikbaarheid, incident management, storingen, hersteltijden, back-up en helpdesk faciliteiten. Daarnaast bevatten SLA’s afspraken over de wijze waarop de meting en controle plaatsvindt en de wijze waarop hierover wordt gerapporteerd door jou. Ook is het verstandig om in de SLA vast te leggen wat er gebeurt als service levels niet worden gehaald.

Kan ik de SaaS overeenkomst onbeperkt downloaden?

Als Easylegal lid krijgt u toegang tot een databank welke maandelijks nieuwe documenten en overeenkomsten worden toegevoegd. Met uw lidmaatschap krijgt u toegang tot al deze juridische documenten. 

Beschik ik met het abonnement over meer documenten dan dewelke ik in de webshop kan kopen?

Ja. Als met een lidmaatschap heeft u niet alleen toegang tot alle overeenkomsten en brieven uit de webshop maar kan u ook gebruik maken van de vele checklists en organagrammen die niet als los document kunnen aangekocht worden.

Is maatwerk ook mogelijk?

Zeker wel! Het Easylegal team bestaat ook uit juristen met elk hun expertise. Afhankelijk van uw noden, wordt er een aparte offerte opgesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor een overeenkomst of juridisch document kan u ons best bellen en maken we graag tijd voor u vrij.

Ik wil zeker zijn. Kan ik documenten laten nalezen?

Uiteraard! Bestaande contracten en overeenkomsten kunnen ook door één van onze juristen worden nagelezen. Dit zit niet vervat in het lidmaatschap, maar wees ook gerust. Ook hier hebben we gunstige tarieven voor u klaar. Neem met ons contact op en we antwoorden u met een gepaste offerte.  

Maak nu uw SaaS overeenkomst

Download jeSoftware as a Service (SaaS) overeenkomst