Verkoopovereenkomst auto

Verkoopovereenkomst auto (of ander voertuig)

Regel alles klaar en duidelijk bij de verkoop van uw auto

€ 27,- (BTW incl.)

Bij de aankoop van een tweedehands auto is een verkoopovereenkomst een must. Alleen dat wat zwart op wit staat kan achteraf gebruikt worden in het geval van een geschil.

Naast een aantal wettelijke bepalingen, zoals: chassisnummer van de auto, prijs, betalingsbevestiging, plaats, datum en gegevens van de koper en verkoper,  kunnen in een koopovereenkomst auto ook afspraken of gegevens worden vastgelegd.

Laat u daarom niet onder druk zetten om zaken te ondertekenen die niet correct zijn. De koopovereenkomst dient in tweevoud te worden opgemaakt. Ben je jonger dan 18 jaar dan is een schriftelijke verkoopvolmacht vereist.

Andere namen

Verkoopovereenkomst auto

Koopovereenkomst tweedehandswagen

Verkoopovereenkomst fiets

Wat is een Verkoopovereenkomst auto?

Een koopovereenkomst auto is een contract waarin je als koper of verkoper van een auto of ander voertuig een aantal afspraken vastlegt.

Hiermee beschikt je over een wettelijk bewijsmiddel, mocht je tegen alle verwachting in problemen krijgen met de verkoop of wanneer je een procedure moeten starten bij de rechter. Ook als je je tweedehandsauto via één of ander online platform koopt of verkoopt, is aan te raden deze overeenkomst te gebruiken. Deze legt meer afspraken tussen koper en verkoper vast dan een standaard model koopovereenkomst.

Wanneer is een Verkoopovereenkomst auto nodig?

Je hebt dit koopcontract auto nodig als je een nieuw voertuig koopt of verkoopt, maar ook als je gebruikt voertuig zoals een motor, gebruikte bedrijfswagen of een auto tweedehands (ver)koopt.

Een verkoopovereenkomst voor voertuigen dient meerdere doelen die cruciaal zijn voor de koper en verkoper. In eerste instantie zorgt het voor duidelijkheid en begrip van de verkoopvoorwaarden. Dit juridische document bevat details over het voertuig, waaronder het merk, model, jaar, chassisnummer, betalingsvoorwaarden en aankoopprijs. Het specificeert ook eventuele garanties of waarborgen die bij het voertuig horen.

Bovendien beschermt een verkoopovereenkomst voor voertuigen zowel de koper als de verkoper tegen eventuele juridische problemen die voortvloeien uit de verkoop. De overeenkomst kan dienen als bewijs ter ondersteuning van de zaak van de verkoper als de koper de beschrijving van het voertuig betwist. Bovendien is een verkoopovereenkomst voor voertuigen van vitaal belang om misverstanden en geschillen tijdens de transactie te voorkomen. Door de algemene voorwaarden van de verkoop te schetsen, kunnen beide partijen ervoor zorgen dat ze zonder verrassingen op één lijn zitten.

Een verkoopovereenkomst voor een auto of ander voertuig is een essentieel document dat de voorwaarden van de verkoop van een voertuig tussen een verkoper en koper samenvat. Het biedt een duidelijke kennis van de voorwaarden van de verkoop, beschermt beide partijen tegen juridische onduidelijkheden en helpt verkeerde interpretaties of conflicten te voorkomen.

Ook moet een verkoopovereenkomst voor voertuigen belangrijke aspecten bevatten, zoals voertuiginformatie, betalingsvoorwaarden, aankoopprijs, garanties en garanties, leveringsdatum, staat van het voertuig en handtekeningen van beide partijen. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen de verkoper en koper er zeker van zijn dat de transactie naadloos verloopt en dat hun belangen worden gevrijwaard.

Download gratis een voorbeeld Verkoopovereenkomst auto

De inhoud van het document wordt bepaald op basis van de keuzes die u maakt

Uw document rechtsgeldig maken

Maak je document

Maak je document door te kiezen wat voor uw concrete situatie van toepassing is en verwijder alle andere opties. Vul de gevraagde gegevens in. Assistentie kan via onze chat

Controleer je document

Controleer je document om er zeker van te zijn dat deze volledig aansluit bij uw behoefte. Bij twijfel kan je het document door een jurist laten nakijken.

Ondertekenen

Zorg dat alle partijen het document ondertekenen en maak het zo bindend voor iedereen

Sla het document op

Ieder van de partijen draagt er zorg voor het document zorgvuldig te bewaren

Wat staat er in een Verkoopovereenkomst auto

Details van de auto

Het contract moet nauwkeurige informatie bevatten over het voertuig dat wordt verkocht, zoals het merk, het model, het jaar en het chassisnummer. De informatie moet accuraat zijn en overeenkomen met de gegevens op de titel van het voertuig.

De toepasselijkheid van je algemene voorwaarden

als je als bedrijf koopt of verkoopt

Afgesproken prijs en betalingsvoorwaarden

In het contract moet de aankoopprijs van het voertuig worden vermeld, die een vaste prijs of een onderhandelde prijs kan zijn, afhankelijk van de verkoopvoorwaarden.

Het contract bevat eveneens de betalingsvoorwaarden, zoals het bedrag van de aanbetaling, het saldo van de aankoopprijs en eventueel het  betalingsschema.

Garanties en waarborgen

Het contract moet eventuele garanties of waarborgen bij het voertuig vermelden, zoals die van de fabrikant of verkoper.

Leveringsdatum

In het contract moet worden gespecificeerd wanneer de verkoper het voertuig aan de koper zal leveren.

Staat van het voertuig

De overeenkomst beschrijft de staat van het voertuig op het moment van de verkoop  inclusief eventuele bekende gebreken of problemen.

Gegevens van koper en verkoper

De koper en verkoper moeten het contract ondertekenen om aan te geven dat ze de verkoopvoorwaarden begrijpen en ermee instemmen.

Gegevens van eventueel meegeleverde zaken

Denk hierbij aan winterbanden, trekhaakt, ...

Eigendomsvoorbehoud en technische keuring

Gerelateerde documenten

Easylegal leden die een verkoopovereenkomst auto opstelden, hebben ook volgende documenten gemaakt:

Word nu lid en krijg ongelimiteerd toegang

Voor € 297,- (BTW incl) krijgt u ongelimiteerde èn levenlange toegang tot alle documenten, checklists en rechtswijzers over tientallen juridische kwesties

Veel gestelde vragen over deVerkkoopovereenkomst auto

Welke verplichtingen heeft de verkoper

Hier zijn enkele primaire verplichtingen van verkopers bij het opstellen van een verkoopovereenkomst voor voertuigen.

Nauwkeurigheid van informatie: De Verkoper garandeert dat alle informatie nauwkeurig en correct is.
Enige bevoegdheid om te verkopen: De verkoper beweert dat hij de exclusieve eigenaar van het voertuig is en de volledige bevoegdheid heeft om het aan de koper te verkopen.
Eigendom en diefstal: De verkoper bevestigt dat hij de rechtmatige eigenaar van het voertuig is en dat, voor zover hij weet, het voertuig niet is gestolen en dat er geen andere omstandigheden zijn die zijn recht om het voertuig te verkopen kunnen beïnvloeden. De verkoper verkoopt dus geen gestolen voertuig.
Uitstaande financiën en schulden: Er zijn geen openstaande financiën, restanten of schulden met betrekking tot het voertuig.
Onderhoudsboekje en storingen: Het Voertuig heeft een volledige staat van dienst en eventuele ongevallen worden door de Verkoper volledig aan de Koper bekendgemaakt. De verkoper heeft ook alle huidige gebreken waarvan hij redelijkerwijs op de hoogte is, volledig bekendgemaakt en er zijn geen opzettelijk verborgen gebreken in het voertuig.
Reservesleutels en servicehandleiding: De verkoper zal de koper voorzien van alle reservesleutels en de servicehandleiding.
Eigendomsoverdracht: Zodra de koper het voertuig heeft gekocht en de betaling is vereffend, moet de verkoper het bezit van het voertuig overdragen aan de koper, samen met alle benodigde documenten.
Geen garantie/garantie: Verkoper geeft geen enkele toezegging of garanties indien dit eerder in de overeenkomst is vermeld.

Verplichtingen van de koper in de verkoopovereenkomst auot

Enkele verantwoordelijkheden van kopers in een verkoopcontract voor voertuigen zijn als volgt:

Volgens de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst van het Voertuig is de Koper verplicht om de overeengekomen prijs aan de Verkoper te betalen voor het voertuig dat in de overeenkomst wordt vermeld.
De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van alle verstrekte informatie en dient deze te laten verifiëren om eventuele geschillen te voorkomen.
De betaling van het voertuig moet worden gedaan volgens de overeengekomen voorwaarden die in het contract zijn uiteengezet.
De koper is er ook verantwoordelijk voor dat hij volledig op de hoogte is van de geschiedenis van het voertuig en eventuele actuele gebreken.
Bij betaling moet de koper alle benodigde documentatie met betrekking tot het eigendom van het voertuig ontvangen.
De Koper dient het voertuig op de locatie van de Verkoper te hebben geïnspecteerd en in de huidige staat te hebben geaccepteerd op het moment van bezichtiging.
De koper erkent dat hij een tweedehands voertuig koopt en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de staat ervan, met uitzondering van opzettelijk verborgen gebreken, bij het ondertekenen van de overeenkomst.

Is een verkoopovereenkomst auto bindend?

De verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer u een bod geaccepteerd heeft. De overeenkomst is bindend, wat wil zeggen dat u gegarandeerd de prijs zal ontvangen die werd afgesproken – tenzij uw wagen sterk afwijkt van de beschrijving die u gegeven heeft.

Welke documenten moet ik aan de koper overhandigen?

Hierboven hebben we al opgesomd welke informatie er op de verkoopovereenkomst vermeld moet worden. Met bovenstaande gegevens hebt u een stevige basis. U kan er natuurlijk altijd zelf voor kiezen om extra gegevens over de wagen toevoegen, zoals het type brandstof, de kleur, de uitvoering, …

 

Vergeet bij de verkoop zeker niet de documenten van de wagen mee te geven met de koper. Om te vermijden dat u een document over het hoofd ziet, kan u een checklist toevoegen aan de verkoopovereenkomst. Tijdens de verkoop kan u die lijst samen met de koper overlopen en elk document afvinken. Hieronder vindt u een lijst van de documenten die u niet mag vergeten:

· inschrijvingsbewijs: geel/grijs document bestaande uit twee delen

· gelijkvormigheidsattest of certificaat van overeenstemming: attest dat door de constructeur meegeleverd wordt

· formulier “aanvraag tot inschrijving van een voertuig” of het roze formulier

· keuringsbewijs of groene kaart

· keuring voor verkoop en het bijbehorende tweedehandsrapport

· Car-Pass: document dat de kilometerstand van je wagen bevestigt

· handleidingen die bij de wagen horen

· onderhoudsboekje

 

Nieuwe automodellen hebben niet altijd een onderhoudsboekje. Het onderhoud wordt digitaal bewaard op de sleutel. In dat geval is het niet mogelijk en dus ook niet nodig om een onderhoudsboekje af te geven, al kan het wel handig zijn om alle documentatie over eventuele herstellingen en onderhoud ook nog eens apart bij te houden. Op die manier kan u een geïnteresseerde koper meteen alle belangrijke info over de wagen tonen.

 

Let er ook goed op dat u beide delen van het inschrijvingsbewijs meegeeft. Standaard ligt een deel in de auto en moet het tweede deel thuis bewaard worden.

Is een keuring van de auto bij verkoop altijd verplicht?

Keuring voor verkoop
Als u uw auto aan een particulier verkoopt, is een keuring voor verkoop of tweedehandskeuring verplicht. Er zijn twee types tweedehandskeuring: de visuele keuring en de volledige keuring. Een visuele keuring vindt plaats wanneer uw auto minder dan twee maanden voor de verkoop al een volledige keuring heeft ondergaan en daarvoor een groene kaart heeft ontvangen. In alle andere gevallen wordt er automatisch een volledige tweedehandskeuring voorzien.

 

Na de keuring voor verkoop ontvangt u het tweedehandsrapport van uw wagen en de Car-Pass. De Car-Pass is verplicht en vermeldt de kilometerstand van de wagen. De bedoeling van de Car-Pass is om kilometerfraude tegen te gaan.

 

Auto verkopen aan een handelaar
U leest het: er komt heel wat kijken bij de verkoop van uw auto. U kan een deel van de verkoop vereenvoudigen door aan een autohandelaar te verkopen. In dat geval is een keuring voor verkoop, inclusief de Car-Pass, niet nodig. Al de andere documenten die hierboven vermeld worden, moeten wel nog afgeleverd worden en ook een verkoopovereenkomst blijft nodig.

Kan ik de verkoopovereenkomst auto onbeperkt downloaden?

Als Easylegal lid krijgt u toegang tot een databank welke maandelijks nieuwe documenten en overeenkomsten worden toegevoegd. Met uw lidmaatschap krijgt u toegang tot al deze juridische documenten. 

Beschik ik met het abonnement over meer documenten dan dewelke ik in de webshop kan kopen?

Ja. Als met een lidmaatschap heeft u niet alleen toegang tot alle overeenkomsten en brieven uit de webshop maar kan u ook gebruik maken van de vele checklists en organagrammen die niet als los document kunnen aangekocht worden.

Is maatwerk ook mogelijk?

Zeker wel! Het Easylegal team bestaat ook uit juristen met elk hun expertise. Afhankelijk van uw noden, wordt er een aparte offerte opgesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor een overeenkomst of juridisch document kan u ons best bellen en maken we graag tijd voor u vrij.

Ik wil zeker zijn. Kan ik documenten laten nalezen?

Uiteraard! Bestaande contracten en overeenkomsten kunnen ook door één van onze juristen worden nagelezen. Dit zit niet vervat in het lidmaatschap, maar wees ook gerust. Ook hier hebben we gunstige tarieven voor u klaar. Neem met ons contact op en we antwoorden u met een gepaste offerte.  

Maak nu uw koopovereenkomst auto

Download jeSoftware as a Service (SaaS) overeenkomst