SaaS overeenkomst

Software-as-a-Sevice (SaaS) overeenkomst

Regel uw rechten en plichten bij een SaaS-overeenkomst

€ 77,- (BTW incl.)

Met de opkomst van cloud en SaaS (Software as a Service) zien we ook steeds vaker de termen ‘as is’ en ‘as available’ terug in IT-contracten. De software wordt immers geleverd zoals die is. Met alle juridische gevolgen van dien. Zowel voor afnemers van de software als voor de leverancier.

Als afnemer legt u de beschikbaarheid, continuïteit, intellectueel eigendom en het onderhoud in handen van een derde partij. Daar wil u zekerheid over. Zeker bij bedrijfskritische applicaties. Een waterdicht contract biedt uitkomst.

Voor leveranciers van software zijn verstoringen zijn een absolute no go. Ook bij de hosting provider met wie u werkt. Uw reputatie staat op het spel. U heeft kritische data en applicaties in handen. Een juridisch goed doordachte overeenkomst is van groot belang.

Wat is een SaaS overeenkomst?

Met SaaS (Software as a Service) bied je software aan als een online dienst. Bij SaaS kun je denken aan financiële software pakketten of CRM (Customer Relationship Management). Een SaaS Overeenkomst is de overeenkomst waarin je de afspraken over de levering van software diensten via het internet/de cloud vaslegt, zoals afspraken over de beschikbaarheid van de dienst, het onderhoud en financiële vergoedingen.

Let op: bij SaaS gaat het om een geheel systeem en niet om uitsluitend software. In dit systeem wordt namelijk ook de data van de opdrachtgever opgeslagen. De software is alleen beschikbaar via internet of een ander netwerk. De opdrachtgever kan door middel van een SaaS Overeenkomst gelijk gebruik maken van die software. Jij blijft de software beheren. In de SaaS Overeenkomst leg je de afspraken vast over het gebruik van de software en de hosting van de software.

Wanneer is een SaaS overeenkomst nodig?

Wanneer je software ontwikkelt hebt en je die als een dienst wil gaan verkopen, leg je aan je klanten uit wat ze allemaal met je product mogen.

Deze Software-As-A-Service overeenkomst is van toepassing wanneer:

 •     je online een dienst gaat aanbieden
 •     het gebruik van de software via het internet verloopt
 •     er geen sprake is van download op het toestel van de gebruiker
 •     je zelf de software beheert en onderhoud


Voorbeelden: CRM-systemen, boekhoudpakketten, online platform,

Een SaaS-overeenkomst gaat meestal hand in hand met een Service Level Agreement.  Draag je tijdelijk of voortdurende één (deel) van je auteursrechten over dan regel je dit met een licentieovereenkomst.

Registreer en bekijk gratis een voorbeeld SaaS overeenkomst

De inhoud van het document wordt bepaald op basis van de keuzes die u maakt

Uw document rechtsgeldig maken

Maak je document

Maak je document door te kiezen wat voor uw concrete situatie van toepassing is en verwijder alle andere opties. Vul de gevraagde gegevens in. Assistentie kan via onze chat

Controleer je document

Controleer je document om er zeker van te zijn dat deze volledig aansluit bij uw behoefte. Bij twijfel kan je het document door een jurist laten nakijken.

Ondertekenen

Zorg dat alle partijen het document ondertekenen en maak het zo bindend voor iedereen

Sla het document op

Ieder van de partijen draagt er zorg voor het document zorgvuldig te bewaren

Wat staat er in een SaaS overeenkomst

Reikwijdte van de licentie en toegang tot de dienst

De reikwijdte van de licentie- of toegangsclausule definieert de manieren waarop gebruikers uw product mogen gebruiken. Deze clausules zijn niet universeel; Ze kunnen gebruikers verschillende scopes en soorten rechten bieden.

Bij moderne SaaS-bedrijven zijn toegangsclausules relevanter dan licentieclausules, omdat de meeste producten niet op licentiebasis worden verkocht, in tegenstelling tot traditionele downloadbare software. Het opslaan van kopieën van software op het apparaat van een gebruiker is waarvoor licentieovereenkomsten vereist zijn. De kans is dus groter dat u het bereik van toegangsclausules ziet.

Beperking van aansprakelijkheid

Een beperking van aansprakelijkheid clausule wordt gebruikt door de SaaS-diensten om zichzelf te beschermen tegen juridische stappen van een eindgebruiker die bepaalde schade eist. Aangezien de koper de overeenkomst zal ondertekenen nadat de SaaS-onderhandelingen zijn afgerond, is hij contractueel gebonden aan deze clausule.

Als bijvoorbeeld het SaaS-model niet goed werkt en het bedrijf van de koper hierdoor schade lijdt, beperkt de beperking van de aansprakelijkheid het vermogen van de koper om eventuele verliezen te verhalen.

Abonnementsplan

Deze clausule moet definiëren wat uw abonnement omvat; prijzen, betalingsvoorwaarden en hoe de leverancier de overeengekomen diensten zal leveren. Als koper moet u precies kunnen zien hoeveel u in rekening wordt gebracht, hoe vaak en welke betaalmethode wordt gebruikt.

De meeste SaaS-overeenkomsten maken gebruik van maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse abonnementen.

Gegevenseigendom en beveiliging

Het gebruik van een stuk software zal een aanzienlijke hoeveelheid gevoelige gegevens genereren, zowel aan de kant van de gebruiker als aan de kant van de provider. Een clausule over gegevenseigendom en gegevensbeveiliging definieert wie de eigenaar is van de gegevens die door het softwarebedrijf worden verzameld.

Houd er rekening mee dat SaaS-providers in de meeste abonnementsmodellen meestal verantwoordelijk zijn voor het hosten van klantgegevens, het kan verwarrend zijn om te definiëren wie de eigenaar is van de gegevens.

De clausule moet ook het volgende omvatten:

 • Hoe informatie kan worden opgeslagen, verspreid en geopend
 • Een privacybeleid inzake gegevensbescherming en toegang van derden
 • Informatie over fysieke beveiliging, back-ups, versleuteling en wat er gebeurt als er een inbreuk op de beveiliging is

Klantenservice en ondersteuning

Een clausule over klantenservice zal beschrijven hoe de SaaS-service ermee heeft ingestemd om ondersteuning te bieden aan de koper met betrekking tot de software. Het moet ook een venster geven voor responstijd, informatie over welk team contact zal opnemen met de klant en eventuele andere toepasselijke servicegaranties.

Einde en verlenging van de overeenkomst

De clausule met betrekking tot beëindiging, verlengingsdatums en de duur van een contract is erg belangrijk in SaaS. Veel SaaS-contracten worden automatisch verlengd, wat betekent dat de overeenkomst automatisch opnieuw wordt gestart voor een nieuwe termijn en dat klanten maandelijks of jaarlijks worden gefactureerd zonder dat de leverancier het verkoopproces hoeft te herhalen.

Automatische verlengingen kunnen een groot probleem zijn voor kopers die de overgangsperiode missen. Ze verliezen dan hun vermogen om te onderhandelen over een nieuw bindend contract (indien van toepassing) of wijzigingen aan te brengen in hun abonnement voordat de nieuwe overeenkomst van kracht wordt.

Het wordt dus sterk aanbevolen om verlengingsclausules zorgvuldig te lezen en indien nodig aan te passen.

SLA (Service Level Agreement)

Een Service Level Agreement is een juridisch contract dat in meer detail definieert wat de software van de SaaS-leverancier zal bieden en wat de SaaS-koper verwacht te ontvangen van de leverancier. De SLA kan een op zichzelf staand document zijn of een clausule binnen de grotere SaaS-overeenkomst.

Specifiek voor SaaS wordt de SLA gebruikt om minimale prestatienormen vast te stellen, met name rond servicebeschikbaarheid (d.w.z. uptime). Hoe kleiner het uptimepercentage, hoe groter de (negatieve) impact op de eindgebruikers. De industriebenchmark is 99,9% gegarandeerde uptime, maar de meeste softwareleveranciers beloven tegenwoordig 99,99% uptime.)

Andere items die in de SLA kunnen worden opgenomen, zijn responstijden, ondersteuning, prijsstructuur, boetes voor de provider die niet aan garanties voldoet, prestatiestatistieken en KPI's, beveiliging van klantgegevens, naleving en meer.

Onderaanneming

Een uitbestedingsclausule geeft aan of het de SaaS-service wettelijk is toegestaan om de levering of het onderhoud van zijn softwareproduct op een bepaalde werkdag of op noodbasis uit te besteden.

Overmachtsclausule

Een "overmacht"-gebeurtenisclausule verontschuldigt over het algemeen de niet-nakoming of onderbreking van de service van een leverancier wanneer deze te wijten is aan omstandigheden buiten zijn controle. Voorbeelden van overmacht zijn een pandemie of actie van een overheidsinstantie, maar het is de moeite waard om te overwegen (en te bespreken) wat er nog meer onder de definitie valt in elk specifiek geval.

Service Level Agreements (SLA's) bewaken Nadat de SLA is ontworpen, geschreven en onderhandeld, moet u zorgen voor voortdurende monitoring. Dit kan het volgende omvatten:

 • Rapportage over de SLA-statistieken
 • Problemen oplossen
 • Het uitvoeren van eventuele noodzakelijke upgrades of verbeteringen
 • Taken voor contractlevenscyclusbeheer
 • De SLA of statistieken bijwerken
 • Actualisering van rapportagemethoden
 • Verandermanagement
 • Andere administratieve en controletaken

Gerelateerde documenten

Easylegal leden die een SaaS overeenkomst opstelden, hebben ook volgende documenten gemaakt:

Word nu lid en krijg ongelimiteerd toegang

Voor € 297,- (BTW incl) krijgt u ongelimiteerde èn levenlange toegang tot alle documenten, checklists en rechtswijzers over tientallen juridische kwesties

Veel gestelde vragen over de SaaS overeenkomst

SaaS overeenkomst versus Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden is een contract tussen de leverancier en de gebruikers dat 1) definieert wat er aan klanten wordt aangeboden en 2) wat er van hen wordt verwacht in ruil daarvoor. Het is een belangrijk onderdeel van een algemene SaaS-overeenkomst; de SaaS-overeenkomst is echter meer allesomvattend en omvat andere aspecten die niet in een basisovereenkomst voor algemene voorwaarden zouden zijn opgenomen.

Privacy bij SaaS overeenkomsten

Een SaaS-overeenkomst of SLA (Service Level Agreement) behandelt een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder 1) gegevenseigendom en -beveiliging en 2) waar SaaS-applicaties en -gegevens worden gehost. In de meeste gevallen host de SaaS-leverancier de applicatie en gegevens die door hun klant zijn geüpload. De klant blijft echter over het algemeen eigenaar van zijn gegevens. Dat gezegd hebbende, kunnen landspecifieke wetten een impact hebben.

Wat is het verschil tussen een SaaS overeenkomst en een gewone software overeenkomst

De verschillen tussen SaaS en gewone software zijn:

 • bij gewone software koopt de gebruiker een softwarepakket op bijvoorbeeld CD-rom. Hiervoor betaalt hij eenmalig een bedrag. De software wordt vervolgens geïnstalleerd op de hardware van de gebruiker.
 • bij SaaS ontvangt de opdrachtgever (de gebruiker) geen fysieke drager van het softwarepakket. De software is beschikbaar via het internet.
 • voor het gebruik betaalt de opdrachtgever aan de leverancier een vergoeding voor de toegang tot en het gebruik van de software
 • het gebruiksrecht van SaaS stopt op het moment dat de opdrachtgever stopt met het betalen van die vergoeding
 • bij SaaS wordt de software niet geïnstalleerd op de hardware van de opdrachtgever
 • updates zijn bij SaaS direct beschikbaar voor iedere gebruiker

Service Level Agreement en SaaS overeenkomst

Bij een SaaS Overeenkomst hoort ook een ervice Level Agreement (SLA). De opdrachtgever wil zeker weten dat de software een bepaalde kwaliteit biedt en beschikbaar zal zijn. Sluit hiervoor een SLA (Onderhoudscontract) af. In de SLA staan de afspraken (servicelevels) over de beschikbaarheid, incident management, storingen, hersteltijden, back-up en helpdesk faciliteiten. Daarnaast bevatten SLA’s afspraken over de wijze waarop de meting en controle plaatsvindt en de wijze waarop hierover wordt gerapporteerd door jou. Ook is het verstandig om in de SLA vast te leggen wat er gebeurt als service levels niet worden gehaald.

Kan ik de SaaS overeenkomst onbeperkt downloaden?

Als Easylegal lid krijgt u toegang tot een databank welke maandelijks nieuwe documenten en overeenkomsten worden toegevoegd. Met uw lidmaatschap krijgt u toegang tot al deze juridische documenten. 

Beschik ik met het abonnement over meer documenten dan dewelke ik in de webshop kan kopen?

Ja. Als met een lidmaatschap heeft u niet alleen toegang tot alle overeenkomsten en brieven uit de webshop maar kan u ook gebruik maken van de vele checklists en organagrammen die niet als los document kunnen aangekocht worden.

Is maatwerk ook mogelijk?

Zeker wel! Het Easylegal team bestaat ook uit juristen met elk hun expertise. Afhankelijk van uw noden, wordt er een aparte offerte opgesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor een overeenkomst of juridisch document kan u ons best bellen en maken we graag tijd voor u vrij.

Ik wil zeker zijn. Kan ik documenten laten nalezen?

Uiteraard! Bestaande contracten en overeenkomsten kunnen ook door één van onze juristen worden nagelezen. Dit zit niet vervat in het lidmaatschap, maar wees ook gerust. Ook hier hebben we gunstige tarieven voor u klaar. Neem met ons contact op en we antwoorden u met een gepaste offerte.  

Maak nu uw SaaS overeenkomst

Download jeSoftware as a Service (SaaS) overeenkomst