overeenkomst ontwerp website -

Overeenkomst Ontwerp Website

Regel uw rechten en plichten bij het ontwikkelen van een website

€ 77,- (BTW incl.)

Op zoek naar een nieuwe website of ben je webdesigner?

Dan is het belangrijk om een website design overeenkomst te sluiten voordat je met een nieuwe website begint.

Maar wat houdt zo’n overeenkomst precies in? Hierna ontdek je alles wat je moet weten over een website design overeenkomst.

Een website design overeenkomst is een contract tussen een website-eigenaar en een webdesigner waarin de afspraken en voorwaarden voor het ontwerpen en bouwen van een website worden vastgelegd.

“Het is essentieel om de overeenkomst zorgvuldig door te nemen voordat je akkoord gaat”

Hierdoor voorkom je onduidelijkheden en mogelijke problemen in de toekomst.

Deze template bevat verschillende onderwerpen, zoals:

 • de essentiële clausules die in een website design overeenkomst moeten worden opgenomen
 • de rechten en verantwoordelijkheden van beide partijen
 • wat te doen bij mogelijke geschillen.


Of je nu een kleine onderneming of particulier bent die een eenvoudige website nodig heeft of een bedrijfseigenaar die een complexe webshop wil laten bouwen, het begrijpen van een website design overeenkomst is van groot belang om te zorgen voor een succesvolle samenwerking tussen partijen.

Andere namen

Overeenkomst webdesigner

Websiteontwerp Overeenkomst

Algemene voorwaarden webdesigner

Wat is een Overeenkomst Ontwerp Website?

Je bent ongetwijfeld een webdesign professional met veel talent.

Zorg ervoor dat u een website-ontwerpovereenkomst opstelt voordat je aan een nieuw project begint. Klanten komen naar je toe vanwege je vaardigheden – en professionaliteit.

“Een ijzersterke overeenkomst is net zo belangrijk als uw toewijding aan een responsief ontwerp”

Onze Website Ontwerp Overeenkomst helpt u hierbij.

Of je nu de beste ontwerper ter wereld bent of een start-up, je bent in de eerste plaats ondernemer. Je passie is design, maar je moet nog steeds voor de basis zorgen om te slagen.

Bovendien is mond-tot-mondreclame nog steeds een geweldige manier om nieuwe klanten te werven. En klanten willen formele afspraken en jouw grote oog voor gebruikerservaring. Met een website ontwerp overeenkomst kunt u de zakelijke kant regelen, zodat u uw creativiteit volop kan ontwikkelen.

Wanneer is een Overeenkomst Ontwerp Website nodig?

Gebruik deze template wanneer je:

 • een persoon of bedrijf contracteert om een ​​website voor je te ontwerpen en te ontwikkelen
 • een websiteontwerper bent die ontwerp- en programmeerdiensten gaat leveren voor een andere partij


“Het opstellen van een contract is de enige veilige manier om je belangen te beschermen wanneer je een ontwerpopdracht aanneemt”

In het zakenleven komen van tijd tot tijd meningsverschillen voor en deze kunnen problemen veroorzaken, zoals vertraagde betalingen en andere patstellingen.

In deze situaties zal een contract je beschermen en transparantie garanderen met betrekking tot verlengingen, contractdata en andere belangrijke clausules, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een beter IT-beheer . Geschillenbeslechting is in feite het belangrijkste onderdeel van een juridische overeenkomst; het contract geeft details over wat er gebeurt in geval van een meningsverschil.

Een goed ontworpen overeenkomst ontwerp website moet antwoorden geven onvoorziene omstandigheden, zoals:

 • Als er iets mis zou gaan met het ontwerpproject, wat gebeurt er dan?
 • De klant bevalt het definitieve ontwerp dat je hebt goedgekeurd niet, wat nu?
 • Je hebt een deadline gemist! Wat gebeurt er nu?
 • De klant heeft niet betaald; Welke stappen kan je nemen om betaald krijgen?
 • Hoeveel wijzigingen gaat je gratis doorgeven? Is daar een tijdslimiet voor?
 • Intellectuele eigendomsrechten zijn van belang. Wie is eigenaar van het websiteontwerp?
 • Moet je een kopie van het websiteontwerp bewaren nadat het project is afgelopen? Voor hoelang?
 • De klant wil je ontslaan. Wat nu?
 • Je wil je cliënt ontslaan (het gebeurt), hoe doe je dat?


Al deze vragen en nog veel meer, moet schriftelijk worden vastgelegd.

Download gratis een voorbeeld Overeenkomst Ontwerp Website

De inhoud van het document wordt bepaald op basis van de keuzes die u maakt

Uw document rechtsgeldig maken

Maak je document

Maak je document door te kiezen wat voor uw concrete situatie van toepassing is en verwijder alle andere opties. Vul de gevraagde gegevens in. Assistentie kan via onze chat

Controleer je document

Controleer je document om er zeker van te zijn dat deze volledig aansluit bij uw behoefte. Bij twijfel kan je het document door een jurist laten nakijken.

Ondertekenen

Zorg dat alle partijen het document ondertekenen en maak het zo bindend voor iedereen

Sla het document op

Ieder van de partijen draagt er zorg voor het document zorgvuldig te bewaren

Wat staat er in een Overeenkomst Ontwerp Website

Duidelijke omschrijving van de opdracht

Om dit soort uitbuiting te voorkomen, is het belangrijk om de omvang van uw werkzaamheden schriftelijk vast te leggen. Werken zonder een dergelijke reikwijdte kan gevaarlijk zijn. De klant kan u vragen om services uit te voeren of functies toe te voegen waarvoor u zich niet heeft aangemeld. Uiteindelijk zal dit leiden tot hoge verwachtingen en overwerk, of een ontevreden klant.

Begin met duidelijk te communiceren wat je gaat doen en leg dat vast in het contract, zodat je niet voor nare verrassingen komt te staan. Indien nodig kunt u op beleefde wijze werk weigeren dat buiten de reikwijdte van de ontwerpovereenkomst valt.

Als alternatief kunt u het werk accepteren, maar er wel kosten voor in rekening brengen en voor uw tijd worden betaald.

Omschrijving van verantwoordelijkheden van de klant

Uw klant heeft een aantal verantwoordelijkheden in elk webontwerp- of webontwikkelingsproject, en deze moeten in uw contract worden opgenomen.

Geweldig ontwerp komt alleen tot stand als u samenwerkt en synergiseert met de klant. Je hebt allereerst een betrouwbaar aanspreekpunt nodig en je moet weten wie de uiteindelijke beslissers zijn.

In het ideale scenario worden beide rollen door dezelfde persoon gespeeld. U kunt dit in uw contract specificeren om problemen met tegenstrijdige meningen van klanten te voorkomen. Vervolgens moet u specificeren welke informatie de klant moet verstrekken om u te helpen bij uw werk, waaronder mogelijk hun gegevens en identiteitsmiddelen.

Klanten maken ook deel uit van de workflow, dus zorg ervoor dat u opschrijft voor welke werkzaamheden zij verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld het proeflezen van uw werk.

Gestroomlijnd beoordeling- en goedkeuringsplan

Helaas hebben veel webdesignprofessionals de situatie meegemaakt waarin het werk klaar is, de mockup wordt verzonden, maar de klant nergens te bekennen is.

Dergelijke situaties zijn soms niet de schuld van de cliënt. Ze hebben meestal veel dringende verantwoordelijkheden en kunnen aspecten als webontwerp of webontwikkeling negeren of vergeten.

U kunt dit probleem voorkomen door een clausule op te nemen waarin het aantal dagen wordt gespecificeerd waarbinnen uw klant ontwerpen kan beoordelen en contact met u kan opnemen.

Tijdsbestek

Het tijdsbestek van een project kan ook tot conflicten leiden tussen webontwerpers en hun klanten. Zorg ervoor dat u en uw klant het eens zijn over het exacte tijdsbestek van een project om verrassingen op het gebied van de timing in de toekomst te voorkomen.

Je moet nog een stap verder gaan en het hele project opdelen in mijlpalen – met deadlines voor elke mijlpaal. Je hebt ook feedback nodig over je voortgang om ervoor te zorgen dat je werk aan de normen van de klant voldoet. Spreek deadlines voor feedback af om situaties te voorkomen waarin u geen deadline kunt halen omdat de klant niet beschikbaar is en geen feedback heeft gegeven.

Eigendom en regeling intellectuele eigendom

Intellectueel eigendom is zeer ernstig. Zorg ervoor dat u een voorziening heeft getroffen voor wie eigenaar wordt van het project wanneer uw producten worden opgeleverd. Meestal zal de opdrachtgever dit doen nadat alle betalingen zijn voldaan.

Het kan zijn dat u als webdesigner eigenaar wilt blijven van de code van de site. U kunt klanten ook vragen om een ​​copyrightvermelding onderaan hun websiteontwerp weer te geven.

Betalingsvoorwaarden

Om eerlijk betaald te worden, moet u eerst weten welke kosten u aan uw klant in rekening brengt.

Het is over het algemeen raadzaam om voor grotere taken per project in rekening te brengen, en voor kleinere taken per uur, waarbij een tijdsverschil van 1 of 2 uur van belang is en moet worden weerspiegeld in uw inkomsten.

Een andere mogelijke manier van factureren is een combinatie, waarbij u per project kunt factureren en voor revisies een uurtarief kunt vragen.

Vertrouwelijkheid

Veeleisende klanten willen vaak vertrouwelijkheidsclausules in hun contracten opnemen, die zowel voor u als uw klant gelden.

Geheimhoudingsclausules zijn handig als de klant bijvoorbeeld aan een geheime onderneming werkt en u deze geheim wilt houden. Hoewel het meestal klanten zijn die hierom vragen, kunt u zich indien nodig ook indekken met een vertrouwelijkheidsclausule en klanten vragen uw zakelijke praktijken niet publiekelijk te bespreken.

Onderaanneming

Een uitbestedingsclausule geeft aan of het de Webdisigner wettelijk is toegestaan om het ontwerp geheel of gedeeltelijk op een bepaalde werkdag of op noodbasis uit te besteden.

Overmacht- en annulatieclausule

De situatie kan zich voordoen waarin u en de klant niet kunnen samenwerken vanwege persoonlijkheidsconflicten of een andere reden, en u het contract niet langer wilt nakomen. Hoewel contracten normaal gesproken juridisch bindend zijn, kunnen annuleringsclausules een redder in nood zijn, omdat ze de procedure definiëren in geval van een wederzijdse of onvermijdelijke terugtrekking van beide partijen.

Een annuleringsclausule dekt ook het scenario waarin u al veel werk hebt verzet, maar uw klant zich wil terugtrekken. Om ervoor te zorgen dat u betaald krijgt, vereist een annuleringsclausule dat als de klant zich wil terugtrekken, hij of zij wettelijk gebonden is aan verschillende vereisten, waaronder, maar niet beperkt tot, betaling voor uw tijd.

Gerelateerde documenten

Easylegal leden die een Overeenkomst Ontwerp Website opstelden, hebben ook volgende documenten gemaakt:

Word nu lid en krijg ongelimiteerd toegang

Voor € 297,- (BTW incl) krijgt u ongelimiteerde èn levenlange toegang tot alle documenten, checklists en rechtswijzers over tientallen juridische kwesties

Veel gestelde vragen over de Overeenkomst Ontwerp Website

Wat als een klant meer werk verlangt dan overeengekomen?


Als een klant meer werk verwacht dan wat overeengekomen is in de ontwerpovereenkomst voor de website, is het belangrijk om dit probleem op een professionele en constructieve manier aan te pakken. Hier zijn een aantal stappen die je kunt volgen:

Documenteer de overeenkomst: Zorg ervoor dat je de ontwerpovereenkomst voor de website bij de hand hebt en bekijk de overeengekomen scope van het werk. Verifieer wat er precies is afgesproken en wat niet.

Communiceer duidelijk: Neem contact op met de klant om het misverstand aan te pakken. Leg rustig uit wat er in de ontwerpovereenkomst is overeengekomen en waarom het extra werk buiten de scope van de overeenkomst valt. Vermeld ook de eventuele kosten en tijdsvereisten voor het extra werk.

Onderhandel indien nodig: Als de klant echt extra werk wil dat buiten de scope van de overeenkomst valt, bespreek dan de mogelijkheid van het aanpassen van de overeenkomst. Dit kan inhouden dat er extra kosten en tijd worden toegevoegd aan het project. Zorg ervoor dat eventuele wijzigingen schriftelijk worden vastgelegd in een aanvulling op de oorspronkelijke overeenkomst om toekomstige geschillen te voorkomen.

Wees professioneel: Blijf professioneel en vriendelijk tijdens de communicatie met de klant, zelfs als er meningsverschillen zijn. Het is belangrijk om een goede werkrelatie te behouden en de klanttevredenheid te waarborgen.

Leer ervan: Gebruik deze situatie als een leermoment voor toekomstige projecten. Zorg ervoor dat toekomstige ontwerpovereenkomsten voor websites zeer duidelijk zijn over wat wel en niet is inbegrepen, en over hoe extra werk zal worden behandeld.

Als het probleem niet opgelost kan worden door middel van communicatie en onderhandeling, dan moet mogelijk een derde partij, zoals een bemiddelaar of juridische adviseur, worden ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van het geschil. Het is echter altijd het beste om eerst te proberen het probleem op te lossen via directe communicatie met de klant.

Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendomsrechten

In een website ontwerpcontract moet duidelijk worden vermeld wie de auteursrechten op het ontwerp bezit, waar de klant het voor mag gebruiken en welke rechten de ontwerper behoudt om uw intellectuele eigendom te beschermen. Door dit te doen, kan de ontwerper zijn intellectuele eigendom beschermen en ervoor zorgen dat dit niet wordt verduisterd of gestolen.

Maak ik best gebruik van een vragenlijst website ontwerp?

De sleutel tot het garanderen van klanttevredenheid en het afstemmen van uw diensten op de behoeften van uw klanten is het stellen van de juiste vragen, en u kunt dat eenvoudig doen met een website-ontwerpvragenlijst. Deze zullen specifieke en doelgerichte inzichten verschaffen in hun ontwerpcriteria. Webdesignvragenlijsten zijn hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Ze moeten ontworpen zijn om de relevante informatie van uw klanten te ontlokken en een basis te creëren voor hun toekomstige behoeften.

Het creëren van de perfecte webontwerpvragenlijst kent zijn uitdagingen. Het is belangrijk om alle relevante details op te nemen, om te voorkomen dat u tijd en geld verliest. Door dit goed te doen, zorg je voor een soepel proces voor zowel jou als de klant.

De website-ontwerpvragenlijst is waardevol voor het verkrijgen van de verwachtingen en voorkeuren van de klant op het gebied van website-ontwerp, en ook nuttig bij het meten van andere belangrijke factoren, zoals budget en tijdlijn.

Hoe zorg ik ervoor dat de overeenkomst juridisch afdwingbaar is?

Om ervoor te zorgen dat de overeenkomst juridisch afdwingbaar is, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen:

 • Duidelijke taal en volledigheid: Zorg ervoor dat de overeenkomst duidelijk en volledig is opgesteld. Alle belangrijke voorwaarden, zoals de scope van het werk, kosten, betalingsvoorwaarden, intellectueel eigendom en procedures voor wijzigingen, moeten helder worden beschreven. Gebruik eenvoudige taal en vermijd vakjargon dat de klant mogelijk niet begrijpt.
 • Ondertekening: Zorg ervoor dat beide partijen de overeenkomst ondertekenen voordat het werk begint. Dit bevestigt dat beide partijen akkoord gaan met de voorwaarden van de overeenkomst.
 • Identificatie van partijen: Zorg ervoor dat de overeenkomst de juiste namen en contactgegevens van zowel de webdesigner als de klant bevat, om duidelijkheid te scheppen over wie er gebonden zijn aan de overeenkomst.
 • Rechtskeuze en geschillenbeslechting: Specificeer welk recht van toepassing is op de overeenkomst en hoe geschillen zullen worden opgelost. Dit kan bijvoorbeeld arbitrage, bemiddeling of gerechtelijke stappen omvatten.
 • Bewaar een kopie: Zorg ervoor dat beide partijen een kopie van de ondertekende overeenkomst ontvangen en bewaar een kopie voor je eigen administratie.
 • Raadpleeg een jurist: Als je niet zeker bent van bepaalde juridische aspecten van de overeenkomst, is het verstandig om een jurist te raadplegen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst aan alle wettelijke vereisten voldoet en effectief kan worden afgedwongen.


Door deze stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat de overeenkomst juridisch afdwingbaar is en beide partijen beschermt in het geval van een geschil.

Kan ik de Overeenkomst Ontwerp Website onbeperkt downloaden?

Als Easylegal lid krijgt u toegang tot een databank welke maandelijks nieuwe documenten en overeenkomsten worden toegevoegd. Met uw lidmaatschap krijgt u toegang tot al deze juridische documenten. 

Beschik ik met het abonnement over meer documenten dan dewelke ik in de webshop kan kopen?

Ja. Als met een lidmaatschap heeft u niet alleen toegang tot alle overeenkomsten en brieven uit de webshop maar kan u ook gebruik maken van de vele checklists en organagrammen die niet als los document kunnen aangekocht worden.

Is maatwerk ook mogelijk?

Zeker wel! Het Easylegal team bestaat ook uit juristen met elk hun expertise. Afhankelijk van uw noden, wordt er een aparte offerte opgesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor een overeenkomst of juridisch document kan u ons best bellen en maken we graag tijd voor u vrij.

Ik wil zeker zijn. Kan ik documenten laten nalezen?

Uiteraard! Bestaande contracten en overeenkomsten kunnen ook door één van onze juristen worden nagelezen. Dit zit niet vervat in het lidmaatschap, maar wees ook gerust. Ook hier hebben we gunstige tarieven voor u klaar. Neem met ons contact op en we antwoorden u met een gepaste offerte.  

Maak nu uw Overeenkomst Ontwerp Website

Download jeSoftware as a Service (SaaS) overeenkomst