Afbetalingsregeling brief -

Brief afbetalingsregeling

Afspraken rond afbetalingsplan bevestig je best in een brief

€ 27,- (BTW incl.)

Wanneer je met een klant een afbetaling voor openstaande rekeningen afspreekt, bevestig je best deze regeling.  Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “overeenkomst afbetaalplan” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

Andere namen

Brief aflossen schuld

Brief afbetalingsregeling debiteur

Betalingsplan

Betaling in schijven

Wat is een Brief Afbetalingsregeling?

Bij een goed debiteurenbeheer hoort niet alleen zicht houden op betaling van je facturen, maar ook een goede service naar je klanten. Soms is het daarom nodig een betalingsregeling aan te bieden, als een klant tijdelijk financieel in zwaar weer zit. Zorg ervoor dat je alle afspraken goed vastlegt zodat hij precies weet wat je van hem verwacht.

Kom je met je klant tot een akkoord om de openstaande rekeningen gespreid te betalen dan bevestig je dat best schriftelijk via een brief.

In sommige gevallen is een brief onvoldoende en wil je het akkoord in de vorm van een overeenkomst gieten.  Wil je bv. meer zekerheden opnemen of een overeenkomst die voor een rechtbank afdwingbaar is, dan leg je de afbetalingsregeling best vast in een overeenkomst afbetalingsplan.

Wanneer is een Brief Afbetalingsregeling nodig?

In de meeste gevallen heb je je klant telefonisch en/of schriftelijk al meerdere keren aangesproken de openstaande facturen te betalen. Ondanks (herhaalde) beloftes van de klant heb je nog geen betaling ontvangen.  Uiteindelijk wordt duidelijk dat er betalingsmoeilijkheden zijn waardoor alles niet ineens kan betaald worden.

Je komt met je klant overeen periodieke betalingen te doen tot wanneer alles opgelost is.  Meestal volstaat een eenvoudige brief.

“In een brief afbetaalplan leg je gemaakte afbetaalafspraken vast ”  

In sommige situaties is het aangeraden om de afspraken in de vorm van een overeenkomst afbetaalplan te gieten.  Dit is zo wanneer:

 • het om aanzienlijke bedragen gaat
 • wanneer je een geschrift wil dat onbetwistbaar is en via een rechtbank kan afgedwongen worden
 • je een schuldbekentenis wenst waardoor de klant het recht op protest verliest
 • je bijkomende waarborgen wil vestigen

Download gratis een voorbeeld Brief Afbealingsregeling

De inhoud van het document wordt bepaald op basis van de keuzes die u maakt

Uw document rechtsgeldig maken

Maak je document

Maak je document door te kiezen wat voor uw concrete situatie van toepassing is en verwijder alle andere opties. Vul de gevraagde gegevens in. Assistentie kan via onze chat

Controleer je document

Controleer je document om er zeker van te zijn dat deze volledig aansluit bij uw behoefte. Bij twijfel kan je het document door een jurist laten nakijken.

Ondertekenen

Zorg dat alle partijen het document ondertekenen en maak het zo bindend voor iedereen

Sla het document op

Ieder van de partijen draagt er zorg voor het document zorgvuldig te bewaren

Wat staat er in een Brief Afbetalingsregeling


Een brief voor een afbetalingsregeling moet verschillende belangrijke elementen bevatten om de voorwaarden van de regeling duidelijk te maken en eventuele misverstanden te voorkomen. Hier zijn de belangrijkste punten die doorgaans in een dergelijke brief worden opgenomen:

Inleiding

Een vriendelijke begroeting en een korte inleiding waarin de reden voor de brief wordt uiteengezet.

Informatie over schuldeiser en schuldenaar

De namen en contactgegevens van zowel de schuldenaar als de schuldeiser worden vermeld, inclusief eventuele accountnummers of referentienummers die relevant zijn voor de schuld.

Details van de schuld 

Een overzicht van de schuld, inclusief het totale bedrag dat verschuldigd is en eventuele rente of kosten die van toepassing zijn.

Voorgestelde afbetalingsregeling

De specifieke voorwaarden van de afbetalingsregeling worden beschreven, waaronder:

 • Het bedrag van elke betaling
 • De frequentie van de betalingen (bijvoorbeeld maandelijks, wekelijks)
 • De startdatum van de regeling
 • De duur van de regeling (bijvoorbeeld het aantal termijnen)
 • Eventuele andere relevante details, zoals eventuele boetes voor gemiste betalingen

Eventuele rente

Als er rente wordt geheven op de schuld, worden de details van de renteberekening en het rentepercentage vermeld.

Gevolgen van niet-naleving

Wijs de schuldenaar op de gevolgen van het niet naleven van de regeling, zoals het mogelijk nemen van verdere stappen om de schuld in te vorderen.

Aanvaarding en ondertekening

Een verzoek aan de schuldenaar om akkoord te gaan met de voorgestelde afbetalingsregeling door de brief te ondertekenen en terug te sturen, samen met eventuele vereiste documentatie of betalingen.

Contactinformatie

Contactgegevens van de schuldeiser voor het geval er vragen zijn of als de schuldenaar verdere informatie nodig heeft.

Gerelateerde documenten

Easylegal leden die een Brief Afbetalingsregeling opstelden, hebben ook volgende documenten gemaakt:

Word nu lid en krijg ongelimiteerd toegang

Voor € 297,- (BTW incl) krijgt u ongelimiteerde èn levenlange toegang tot alle documenten, checklists en rechtswijzers over tientallen juridische kwesties

Veel gestelde vragen over de Brief Afbetalingsregeling

Waarom is een afbetalingsregeling nodig?

Een afbetalingsregeling kan nodig zijn om verschillende redenen:

 • Financiële moeilijkheden: Als iemand niet in staat is om een grote schuld in één keer te betalen vanwege financiële moeilijkheden, biedt een afbetalingsregeling de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag in behapbare termijnen af te lossen.

 • Flexibiliteit: Voor sommige mensen is het betalen van een grote som geld in één keer gewoon niet haalbaar vanwege andere financiële verplichtingen. Een afbetalingsregeling biedt flexibiliteit door de betalingen over een langere periode te spreiden.

 • Voorkomen van juridische stappen: Voor schuldeisers kan het gunstig zijn om een afbetalingsregeling aan te bieden om te voorkomen dat ze juridische stappen moeten ondernemen om het verschuldigde bedrag te innen. Dit kan tijd en kosten besparen voor beide partijen.

 • Behoud van relaties: In zakelijke situaties kan het aanbieden van een afbetalingsregeling aan een klant helpen om de zakelijke relatie te behouden. In plaats van een klant te dwingen tot onmiddellijke betaling, kan het aanbieden van flexibele betalingsvoorwaarden de klanttevredenheid verhogen en de relatie met de klant behouden.

Kortom, een afbetalingsregeling is nodig om zowel de schuldenaar als de schuldeiser te helpen bij het aflossen van schulden op een manier die haalbaar is voor beide partijen.

Kan ik intrest vragen bij een afbetalingsregeling?

Je kunt wettelijke rente vragen bij een betalingsregeling, nadat de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

Wat kan ik doen als de Betalingsregeling niet wordt nagekomen?

Als een betalingsregeling niet wordt nagekomen, zijn er verschillende stappen die je kunt overwegen:

 • Communicatie: Neem contact op met de schuldenaar om te achterhalen waarom de betalingen niet worden nagekomen. Soms zijn er geldige redenen zoals financiële moeilijkheden of persoonlijke omstandigheden die de betalingen vertragen. Probeer een open en eerlijk gesprek te voeren om te begrijpen wat er aan de hand is.

 • Heronderhandelen: Als de schuldenaar niet in staat is om de afgesproken betalingsregeling na te komen, overweeg dan om de regeling opnieuw te onderhandelen. Dit kan inhouden dat de betalingstermijnen worden aangepast of dat er een nieuwe regeling wordt getroffen die beter past bij de financiële mogelijkheden van de schuldenaar.

 • Formele waarschuwing: Als heronderhandelingen niet tot een oplossing leiden en de schuldenaar de betalingsregeling blijft schenden, kan het nodig zijn om een formele waarschuwing te sturen. Dit kan de schuldenaar aanmoedigen om de betalingsverplichtingen serieuzer te nemen.

 • Juridische stappen: Als alle andere opties zijn uitgeput en de schuldenaar blijft nalatig, kan je overwegen juridische stappen te ondernemen. Dit kan inhouden dat je een incassobureau inschakelt, een gerechtelijke procedure start of andere wettelijke middelen gebruikt om de schuld te innen.

Is een bedrijf verplicht een betalingsregeling te treffen?

Artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een schuldenaar niet verplicht is slechts een gedeelte van een schuld van de schuldenaar te ontvangen. Dit impliceert dus dat het toestaan van uitstel van betaling of van een afbetalingsplan een gunst is die verleend wordt door de schuldeiser. Er is hier verder geen bijzondere wetgeving op van toepassing.

Evenwel kan een schuldenaar zich eventueel tot de bevoegde rechter richten om een uitstel of afbetalingsplan te vragen indien de schuldeiser niet op zijn verzoek wil ingaan. Een rechter zal oordelen of zo’n uitstel of plan opportuun is gelet op onder meer de financiële toestand van de partijen en de tijd die de schuldenaar reeds heeft gehad om het openstaande bedrag te betalen.

Een betalingsregeling kost u veel administratief werk en is voor u ook niet zonder risico’s. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een betalingsregeling vaak uitstel van executie is.

Is een afbetalingsregeling per brief een overeenkomst?

Ja, een betalingsregeling per brief kan inderdaad worden beschouwd als een vorm van overeenkomst tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Wanneer een betalingsregeling per brief wordt voorgesteld of bevestigd, wordt er vaak gedetailleerd beschreven wat de voorwaarden van de regeling zijn, zoals het bedrag van elke betaling, de frequentie van de betalingen, de totale schuld en eventuele andere relevante details.

De brief fungeert als een schriftelijk document dat de overeengekomen voorwaarden van de regeling vastlegt en wordt door beide partijen ondertekend of geaccepteerd als bewijs van hun instemming. Hierdoor wordt de brief een juridisch bindend document dat de rechten en verplichtingen van zowel de schuldenaar als de schuldeiser regelt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat wanneer je een betalingsregeling per brief opstelt of aanvaardt, je zorgvuldig de voorwaarden moet overwegen en ervoor moet zorgen dat alle details duidelijk zijn vastgelegd om eventuele misverstanden of geschillen in de toekomst te voorkomen.

Kan ik de Brief Afbetalingsregeling onbeperkt downloaden?

Als Easylegal lid krijgt u toegang tot een databank welke maandelijks nieuwe documenten en overeenkomsten worden toegevoegd. Met uw lidmaatschap krijgt u toegang tot al deze juridische documenten. 

Beschik ik met het abonnement over meer documenten dan dewelke ik in de webshop kan kopen?

Ja. Als met een lidmaatschap heeft u niet alleen toegang tot alle overeenkomsten en brieven uit de webshop maar kan u ook gebruik maken van de vele checklists en organagrammen die niet als los document kunnen aangekocht worden.

Is maatwerk ook mogelijk?

Zeker wel! Het Easylegal team bestaat ook uit juristen met elk hun expertise. Afhankelijk van uw noden, wordt er een aparte offerte opgesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor een overeenkomst of juridisch document kan u ons best bellen en maken we graag tijd voor u vrij.

Ik wil zeker zijn. Kan ik documenten laten nalezen?

Uiteraard! Bestaande contracten en overeenkomsten kunnen ook door één van onze juristen worden nagelezen. Dit zit niet vervat in het lidmaatschap, maar wees ook gerust. Ook hier hebben we gunstige tarieven voor u klaar. Neem met ons contact op en we antwoorden u met een gepaste offerte.  

Maak nu uw Brief Afbetalingsregeling

Download jeSoftware as a Service (SaaS) overeenkomst