Afbetalingsregeling brief -

Brief afbetalingsregeling

Afspraken rond afbetalingsplan bevestig je best in een brief

€ 27,- (BTW incl.)

Wanneer je met een klant een afbetaling voor openstaande rekeningen afspreekt, bevestig je best deze regeling.  Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “overeenkomst afbetaalplan” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

Andere namen

Brief aflossen schuld

Brief afbetalingsregeling debiteur

Betalingsplan

Betaling in schijven

Wat is een Brief Afbetalingsregeling?

Bij een goed debiteurenbeheer hoort niet alleen zicht houden op betaling van je facturen, maar ook een goede service naar je klanten. Soms is het daarom nodig een betalingsregeling aan te bieden, als een klant tijdelijk financieel in zwaar weer zit. Zorg ervoor dat je alle afspraken goed vastlegt zodat hij precies weet wat je van hem verwacht.

Kom je met je klant tot een akkoord om de openstaande rekeningen gespreid te betalen dan bevestig je dat best schriftelijk via een brief.

In sommige gevallen is een brief onvoldoende en wil je het akkoord in de vorm van een overeenkomst gieten.  Wil je bv. meer zekerheden opnemen of een overeenkomst die voor een rechtbank afdwingbaar is, dan leg je de afbetalingsregeling best vast in een overeenkomst afbetalingsplan.

Wanneer is een Brief Afbetalingsregeling nodig?

In de meeste gevallen heb je je klant telefonisch en/of schriftelijk al meerdere keren aangesproken de openstaande facturen te betalen.  Ondanks (herhaalde) beloftes van de klant heb je nog geen betaling ontvangen.  Uiteindelijk wordt duidelijk dat er betalingsmoeilijkheden zijn waardoor alles niet ineens kan betaald worden.

Je komt met je klant overeen periodieke betalingen te doen tot wanneer alles opgelost is.  Meestal volstaat een eenvoudige brief.

“In een brief afbetaalplan leg je gemaakte afbetaalafspraken vast ”  

In sommige situaties is het aangeraden om de afspraken in de vorm van een overeenkomst afbetaalplan te gieten.  Dit is zo wanneer:

  • het om aanzienlijke bedragen gaat
  • wanneer je een geschrift wil dat onbetwistbaar is en via een rechtbank kan afgedwongen worden
  • je een schuldbekentenis wenst waardoor de klant het recht op protest verliest
  • je bijkomende waarborgen wil vestigen

Download gratis een voorbeeld Brief Afbealingsregeling

De inhoud van het document wordt bepaald op basis van de keuzes die u maakt

Uw document rechtsgeldig maken

Maak je document

Maak je document door te kiezen wat voor uw concrete situatie van toepassing is en verwijder alle andere opties. Vul de gevraagde gegevens in. Assistentie kan via onze chat

Controleer je document

Controleer je document om er zeker van te zijn dat deze volledig aansluit bij uw behoefte. Bij twijfel kan je het document door een jurist laten nakijken.

Ondertekenen

Zorg dat alle partijen het document ondertekenen en maak het zo bindend voor iedereen

Sla het document op

Ieder van de partijen draagt er zorg voor het document zorgvuldig te bewaren

Wat staat er in een Brief Afbetalingsregeling

Bedrag dat je klant verschuldigd is

Reden waarom je klant moet betalen

De deelbedragen en de termijnen waarbinnen ze moeten worden betaald  

Eventuele rente

Gevolgen van niet (tijdige) betaling

Gegevens van partijen

Datum waarop moet betaald worden

Gerelateerde documenten

Easylegal leden die een Brief Afbetalingsregeling opstelden, hebben ook volgende documenten gemaakt:

Word nu lid en krijg ongelimiteerd toegang

Voor € 297,- (BTW incl) krijgt u ongelimiteerde èn levenlange toegang tot alle documenten, checklists en rechtswijzers over tientallen juridische kwesties

Veel gestelde vragen over de Brief Afbetalingsregeling

Kan ik intrest vragen bij een afbetalingsregeling?

Je kunt wettelijke rente vragen bij een betalingsregeling, nadat de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

Wat kan ik doen als de Betalingsregeling niet wordt nagekomen?

Als de Betalingsregeling niet wordt nagekomen, stopt de Betalingsregeling en kun je het volledige bedrag alsnog opeisen via een incassobureau of de rechter.

Is een bedrijf verplicht een betalingsregeling te treffen?

Artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een schuldenaar niet verplicht is slechts een gedeelte van een schuld van de schuldenaar te ontvangen. Dit impliceert dus dat het toestaan van uitstel van betaling of van een afbetalingsplan een gunst is die verleend wordt door de schuldeiser. Er is hier verder geen bijzondere wetgeving op van toepassing.

Evenwel kan een schuldenaar zich eventueel tot de bevoegde rechter richten om een uitstel of afbetalingsplan te vragen indien de schuldeiser niet op zijn verzoek wil ingaan. Een rechter zal oordelen of zo’n uitstel of plan opportuun is gelet op onder meer de financiële toestand van de partijen en de tijd die de schuldenaar reeds heeft gehad om het openstaande bedrag te betalen.

Een betalingsregeling kost u veel administratief werk en is voor u ook niet zonder risico’s. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een betalingsregeling vaak uitstel van executie is.

Is een afbetalingsregeling per brief een overeenkomst?

Meestal is betaling van een hoog bedrag in één keer niet mogelijk en is betaling in termijnen de enige oplossing. Een betalingsregeling is een gewone overeenkomst, die beide partijen moeten nakomen en die niet kan worden opgezegd zolang de schuldenaar aan zijn betalingsverplichting voldoet.

Kan ik de Brief Afbetalingsregeling onbeperkt downloaden?

Als Easylegal lid krijgt u toegang tot een databank welke maandelijks nieuwe documenten en overeenkomsten worden toegevoegd. Met uw lidmaatschap krijgt u toegang tot al deze juridische documenten. 

Beschik ik met het abonnement over meer documenten dan dewelke ik in de webshop kan kopen?

Ja. Als met een lidmaatschap heeft u niet alleen toegang tot alle overeenkomsten en brieven uit de webshop maar kan u ook gebruik maken van de vele checklists en organagrammen die niet als los document kunnen aangekocht worden.

Is maatwerk ook mogelijk?

Zeker wel! Het Easylegal team bestaat ook uit juristen met elk hun expertise. Afhankelijk van uw noden, wordt er een aparte offerte opgesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor een overeenkomst of juridisch document kan u ons best bellen en maken we graag tijd voor u vrij.

Ik wil zeker zijn. Kan ik documenten laten nalezen?

Uiteraard! Bestaande contracten en overeenkomsten kunnen ook door één van onze juristen worden nagelezen. Dit zit niet vervat in het lidmaatschap, maar wees ook gerust. Ook hier hebben we gunstige tarieven voor u klaar. Neem met ons contact op en we antwoorden u met een gepaste offerte.  

Maak nu uw Brief Afbetalingsregeling

Download jeSoftware as a Service (SaaS) overeenkomst