Consultancy overeenkomst

Management consulting is er vooral op gericht om strategische processen binnen een onderneming succesvol te laten verlopen.

 77,00

Consultancy overeenkomst, wanneer gebruiken?

Een consultant of adviseur bezit kennis in een specifiek domein.

Een consultant wendt zijn deskundigheid aan om organisaties van advies te voorzien.

“Management consulting is er vooral op gericht om strategische processen binnen een onderneming succesvol te laten verlopen.”

Je gebruikt deze consultancy overeenkomst telkens je voor beroep doet op deskundigen om advies te verstrekken voor een deelaspect van je onderneming.

Wat regelt een consultancy overeenkomst?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     Een minimale beschikbaarheid
 •     Een geheimhoudingsclausule
 •     Een niet concurrentieclausule
 •     Toepasselijk recht en geschillenregeling
 •     Portfoliogebruik
 •     Verantwoordelijkheden
 •     Omschrijving van de opdracht
 •     Minimale beschikbaarheid
 •     Verloning en onkostenvergoeding

Waarom heb je een consultancy overeenkomst nodig?

Een consultant bezit kennis in een bepaald domein en staat over het algemeen buiten de bedrijfsstructuur die van zijn/haar diensten gebruik wil maken.  Consultants kunnen in vele sectoren optreden: informatica, financieel beheer, personeelsbeheer, managementstrategie, marketing, enz.

De taak als consultant bestaat uit het verlenen van advies aan de bedrijfsleiding vanuit persoonlijke kennis en ervaring.

In sommige gevallen blijft een consultant na de adviesverlening actief aanwezig in het onderneming om aanbevelingen uit te voeren, als toezichthouder of als uitvoerder.

Een consultant krijgt dikwijls cruciale of geheime informatie over een onderneming.  Een gegeven advies kan in praktijk toch anders uitvallen dan voorzien.  Voor dergelijke situaties is het belangrijk voorafgaande afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen.

Je doet er dus best aan om vooraleer problemen ontstaan de afspraken in een rechtsgeldige overeenkomst op te nemen.

Hoe dit voorbeeld overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Consultancy overeenkomst, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk