Koop-verkoop overeenkomst – voorbeeld

Kopen en verkopen is één van de meest voorkomende rechtshandelingen tussen ondernemingen onderling of met een consument.

 47,00

Koop-verkoop overeenkomst, voor wie is dit bestemd?

Kopen en verkopen is één van de meest voorkomende rechtshandelingen tussen ondernemingen onderling of met een consument.

Deze template kan gebruikt worden voor:

 •     verkopen tussen ondernemingen
 •     verkopen tussen particulier en/of onderneming gebruikt
 •     verkoop van nieuwe goederen
 •     verkoop van gebruikte of tweedehands goederen
 •     verkoop van materiële goederen
 •     verkoop van immateriële goederen

Wanneer er sprake is van huurkoop of leasing, gebruik je hiervoor de template lease overeenkomst. De verkoop van gebruiksrechten van bv. software regel je dan weer met een licentie overeenkomst.  Voor de verkoop van een tweedehands auto gebruik je de template autoverkoop.  De verkoop van onroerende goederen gebeurt in twee stappen; eerst wordt een verkoopcompromis opgesteld waarna een notariële akte wordt verleden.

Wat regelt de koop -en verkoopovereenkomst

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     een omschrijving van de verkochte goederen
 •     de koopprijs
 •     een eigendomsvoorbehoud
 •     betalingstermijn
 •     leveringstermijn
 •     schadebeding en intrestvoet bij laattijdige betaling
 •     leveringsvoorwaarden
 •     ingeval van verkoop tussen ondernemingen, wiens algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn

Waarom heb je deze overeenkomst nodig?

Kopen en verkopen is één van de meest voorkomende rechtshandelingen tussen ondernemingen onderling of met een consument.

Alhoewel de meeste verkopen van roerende goederen vlot verlopen, is het toch verstandig om een aantal elementen in een overeenkomst vast te leggen.  Dit is zeker het geval wanneer de goederen niet onmiddellijk geleverd worden of bij een betalingsuitstel, waarbij eigendomsvoorbehoud tot na de volledige betaling van de koopsom cruciaal is.  Betaalt de koper niet dan blijf je als verkoper eigenaar van de “verkochte” goederen.

Bij laattijdige betaling weet de koper welke schadevergoeding en/of intresten je kan aanrekenen.

Je doet er dus best aan om vooraleer problemen ontstaan de afspraken in een rechtsgeldige overeenkomst op te nemen.

Hoe kan je deze template personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het voorbeeld overeenkomst up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Koop-verkoop overeenkomst – voorbeeld, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk