Juridisch  correcte websites en webshops scoren beter

27 tips om je website/webshop wettelijk in orde te zetten

Vroeger, veel vroeger zelfs, zag je op elk uitstalraam van winkels het ondernemingsnummer.  Toen noemde dat het “handelsregister” – HRB 12345 (Handelsregister Brussel).  Later reden bestelwagens ook rond met dat nummer erop.

Wettelijk verplicht was dat toen! 

 De klant moet tenslotte weten met wie hij handelt.  Het handelsregister gaf vertrouwen.

Vandaag is die informatieplicht er nog altijd maar hebben we andere informatiekanalen.  Via het www komt de klant alles van je onderneming te weten.

Althans dat is de bedoeling!  Nog meer, het is wettelijk verplicht al je ondernemingsgegevens online weer te geven.  Anderzijds is je openheid een bron van vertrouwen voor je bezoekers.  Je bent eerlijk en hebt niets te verbergen.

Webshops en bij uitbreiding alle websites hebben dus een wettelijke informatieplicht.

Begrijpelijk! 

Trekken we even de vergelijking met een fysieke winkel.  Kopen volgt altijd een bepaald proces:

 • Je bepaalt de winkel waar je iets wil kopen
 • Je bezoekt de winkel
 • Kiest je product op basis van visuele aspecten en/of lees de informatie
 • Je vraagt eventueel uitleg
 • En beslist tot aankoop
 • Je gaat naar de kassa
 • Bepaalt of je cash, met bancontact of kredietkaart gaat betalen
 • En betaalt
 • Valt je product tot slot onder garantieverplichtingen dan krijg je een garantiebewijs dat je kan bewaren

Online gebeurt precies hetzelfde maar onder striktere voorwaarden!  En met bijkomende verplichtingen voor de online winkel.

Een kluwen van wetgeving beheerst het e-commerce.

Toen wij bij Easylegal met ons online platform startten, stonden we voor dezelfde uitdaging als alle e-commerce ondernemingen:

“Hoe zorgen we ervoor dat onze online verkoop juridisch correct is, alle stappen juist doorloopt en wat moet er wanneer precies aan de bezoeker/klant aan informatie gegeven worden.”

Voor onszelf hebben we de wettelijke verplichtingen opgesplitst in 4 delen:

 1. De algemene informatie
 2. Het bestelproces
 3. De levering en herroeping
 4. Wat er nog juridisch belangrijk is

Deze checklist is opgedeeld in dezelfde delen om alles overzichtelijk te houden.

Wij wensen je alvast een goed scorende website/webshop.

Direct je website/webshop ineens wettelijk in orde zetten. Hier lees je er alles over.

Algemene informatie die op elke website/webshop wettelijk verplicht is

Algemene informatie

1.   Algemene  voorwaarden

De algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van producten en/of diensten op de site. Zorg dat je klant ze aanvaard zoniet zal je ze, ingeval van problemen, niet kunnen inroepen.

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht maar wel sterk aan te raden!

Bovendien moet de klant de algemene voorwaarden kunnen downloaden en/of opslagen.

 

□  OK

Welke documenten heb ik nodig?

Algemene voorwaarden online producten

Algemene voorwaarden online diensten

2.   Identiteit

Wettelijk ben je verplicht informatie over je onderneming te vermelden.  Namelijk:

 • Je handelsnaam;
 • De naam van je bedrijf als deze verschillend is van je handelsnaam;
 • Het geografische adres;
 • Een e-mail adres (of contactformulier met een vrij in te vullen veld en mogelijkheid tot uploaden van een bijlage);
 • Je ondernemingsnummer;
 • Het BTW nummer;
 • Gegevens van toezichthoudende autoriteit (indien van toepassing);
 • Gegevens van de beroepsvereniging bij een gereglementeerd beroep;
 • Verwijzing naar onderschreven gedragscodes

 

□  OK

3.    Contact

Een contactformulier moet aan volgende vereisten voldoen:

 • Rechtstreeks toegankelijk vanop elke webpagina
 • Veld bevatten dat vrijelijk ingevuld kan worden
 • Mogelijkheid om een bijlage toe te voegen voorzien
 • Ontvangstmelding waarin de volledige inhoud van het bericht wordt weergegeven sturen
 • Verdere communicatie via een gewoon e-mail adres

 

□  OK

4.  ODR-link (enkel webshop)

ODR staat voor Online Dispute Regulation, een vorm van alternatieve geschillenregeling.

Elke onderneming die aan verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet doet via een website moet een link voorzien naar de URL van het Europees platform voor de regeling van onlinegeschillen.

 

□  OK

5.  Aansprakelijkheid inperken

De websitedisclaimer is een éénzijdig document waarvan de inhoud hoofdzakelijk voor  sitebezoekers bedoeld is en waarin je de gebruiksvoorwaarden van je website en de beperking van je aansprakelijkheid regelt.

 

□  OK

❗ Welk document heb ik nodig?

   • Websitedisclaimer

6. Persoonsgegevens

De GDPR/AVG stelt strenge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.  In een privacyverklaring deel je mee welke gegevens je van hen verwerkt; op welke grond je dat doet; waarvoor je de gegevens gebruikt; of je deze meedeelt aan derden of niet; hoe lang je de gegevens bewaart.

Alles wat je met persoonsgegevens doet, houdt je bij in een verwerkingsregister.

Sluit met iedereen die namens jou persoonsgegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst af.

 

□  OK

❗ Welk document heb ik nodig?

  Privacyverklaring
  Verwerkersovereenkomst
  Verwerkingsregister

  Het bestelproces

  7. Bestelproces

  Geef je klant duidelijke informatie over het verloop van het bestelproces en de manier waarop de overeenkomst tot stand komt.  Dit kan je bv. door het gebruik van  tabs  die  aangeven  in  welke  stap  iemand  zich  op  dat  ogenblik  in het bestelproces bevindt.

  Net voor het plaatsen van de bestelling, geef ja nog een overzicht van wat er besteld wordt.

   

  □  OK

  8.    Productomschrijving

  Omschrijf je producten en/of diensten op een zodanig manier dat er duidelijkheid is voor de klant.  Vermeld de hoofdkenmerken van het goed of de dienst en bij digitale inhoud functionaliteiten en technische beschermingsmaatregelen.

   

  □  OK

  9.   Prijsaanduidingen

  Vermeld  steeds  de  volledige  prijs  van  je  producten  en  diensten,  inclusief  BTW  en  taksen  bij  verkoop  aan  consumenten.  Is dit niet mogelijk, geef dan aan hoe de prijs berekend zal worden.

   

  □  OK

  10.    Levering- en andere kosten

  De prijs moet alles inbegrepen zijn, ook de leveringskosten. Zo weet je klant altijd waar hij/zij aan toe is.

  Laat je na de extra kosten voor het sluiten van de overeenkomst aan te geven, vallen deze ten jouwe laste.

   

  □  OK

  11.    Communicatiekosten

  Maak je gebruik van betalende telefoonlijnen (bv. 0900-nummers) dan is het belangrijk dat wanneer je een hoger tarief dan het basistarief aanrekent je dat voorafgaandelijk aan de klant meedeelt.

   

  □  OK

  12.    Betalingsmogelijkheden

  Er bestaan verschillende online betaalmogelijkheden.  De keuze in betaalmogelijkheden die je aanbied, moet je aan de klant vóór de bestelling meedelen.

  Je mag voor het gebruik van de betaalinstrumenten geen extra kost aanrekenen aan de klant

   

  □  OK

  13.    Klachtenprocedure

  Je bent wettelijk verplicht om op je website duidelijke informatie te verschaffen over de manier waarop bij jou een klacht kan ingediend worden en binnen welke termijn je de klacht zal afhandelen.

   

  □  OK

  14.    Duur van de overeenkomst

  Heeft de overeenkomst een bepaalde looptijd, (bv. een jaarabonnement), informeer de klant over de duur ervan.

  Is ze daarentegen van onbepaalde duur of wordt ze automatisch op de vervaldag verlengd, informeer dan je klant over de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst.

   

  □  OK

  15.    Garantie

  De wettelijke minimumgarantie voor gebreken aan producten geleverd door professionele verkopers bedraagt 2 jaar.

  Zorg ervoor dat je klant het garantiebewijs kan opslaan en/of afdrukken.

   

  □  OK

  16.    Aanvullende informatie

  In sommige gevallen ben je wettelijk verplicht bijkomende informatie aan je klant mee te delen als onderdeel van het bestelproces.

   

  □  OK

  17.  Herroepingsformulier

  Behalve wanneer je onder een uitzondering valt, hebben je klanten-consumenten altijd recht op een bedenktermijn van 14 dagen;  het zogenaamde herroepingsrecht.

  Indien je de consument niet, onvolledig of onduidelijk wijzen op de bedenktermijn wordt deze verlengt tot 12 maanden.

   

  □  OK

  ❗ Welk document heb ik nodig?

    • Formulier herroepingsrecht

  18.    Aankoopbevestiging

  Bestellingen via je website moeten elektronisch bevestigd worden. Zolang deze bevestiging niet verstuurd is, kan de consument de overeenkomst ontbinden!

  Tevens moet je binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst op een duurzame drager bevestiging geven van de afgesloten overeenkomst.

   

  □  OK

  19.    Bestelling met betaalverplichting

  De consument moet zich ervan bewust zijn dat wanneer hij/zij een bestelling plaatst er een betaalverplichting aan gebonden is.  Bij de knop waarmee te bestelling geplaatst wordt vermeld je “bestelling met betaalverplichting”.

   

  □  OK

  De levering

  20.    Levering

  Vóór het sluiten van de overeenkomst moet je je klant informeren over de manier van levering, zowel voor online diensten als offline producten.

  Ingeval van een fysieke levering deel je de leveringstermijn mee. Niet naleven ervan kan leiden tot ontbinden van de overeenkomst.

   

  □  OK

  21.    Schade tijdens de levering

  Eén van de meest gesteld vragen.  Wie is aansprakelijk ingeval schade aan producten bij de levering?

  De wet is duidelijk.  Bij levering aan consumenten ben jij altijd aansprakelijk voor schade, behalve als je klant een andere transporteur kiest dan diegene die jij voorstelt.

  De klant kan ofwel het product houden en een lagere prijs afspraken of het op jouw kosten terug sturen waarna er terugbetaling volgt.

   

  □  OK

  Wat nog juridisch belangrijk is

  22.   Cookies

  Voor het plaatsen van de meeste cookies heb je uitdrukkelijke toestemming nodig.  Toestemming krijg je via een opt-in.

  Naast toestemming moet je websitebezoekers ook informeren over de gebruikte cookies.  Dit doe je met een cookieverklaring.

  Zorg dat websitebezoekers te allen tijde hun gegeven toestemming kunnen wijzigen.

   

  □  OK

  ❗ Wat heb ik nodig?

  Cookieverklaring
  Cookiesoftware

  23.    Opt-in

  In de meeste gevallen heb je voorafgaandelijk en uitdrukkelijke toestemming nodig om reclame via e-mail te sturen.  Dit geldt ook voor je nieuwsbrieven

  Naar je eigen klanten mag je wel reclame sturen wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

   

  □  OK

  24.    Reclame via e-mail

  E-mail reclame als zodanig herkenbaar zijn als reclame door de boodschap of een globale indruk.  Is dat niet het geval dan voeg je duidelijk, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig het woord “reclame” toe aan je reclamemails.

  Zorg tevens dat je jezelf identificeert.

   

  □  OK

  ❗ Welk document heb ik nodig?

    • (online) Marketing overeenkomst

  25.    Gebruik van testimonials

  De kwaliteit van je dienstverlening wordt meer en meer nagegaan door testimonials of reviews over je onderneming te lezen.

  Een testimonial is een creatie die auteursrechtelijk beschermd is en die je dus zonder toestemming niet zomaar of overal mag publiceren.

   

  □  OK

  ❗ Welk document heb ik nodig?

    • Akkoord met gebruik van testimonials

  26.    Beveiliging van gegevens en systemen

  Wanneer je via je website persoonsgegevens verwerkt, verplicht de GDPR/AVG je maatregelen te nemen die een veilige overdracht van deze gegevens te waarborgen.

  Beter is je website/webshop door een security-specialist te laten beheren.

   

  □  OK

  ❗ Welk document heb ik nodig?

    • Beheersovereenkomst website

  27.    Antwoorden op privacyvragen van betrokkenen

  Elke betrokkene heeft een aantal rechten wanneer het aankomt op de verwerking van zijn persoonsgegevens: recht op inzage; recht op correctie; recht op verbetering; recht op wissen van gegevens.

  Roepen klanten hun rechten in dan ben je wettelijk verplicht hierop binnen de 30 dagen te antwoorden ook al ga je niet in op het verzoek.

   

  □  OK

  ❗ Welk document heb ik nodig?

    • Antwoordbrieven aan betrokkenen afhankelijk van de situatie en gevraagde informatie

  Bovenstaande zijn in grote lijnen welke vermeldingen op je website/webshop moeten staan en wat nog allemaal juridisch belangrijk is voor je online business.  Wanneer je alle punten stap voor stap toepast, ben je al een heel eind op weg om wettelijk in orde te zijn. Het is voor elke website eigenaar belangrijk zijn “uitstalraam” wettelijk in orde te hebben.

  Maar het gebruik van juridisch correcte documenten is ook, om niet te zeggen nog meer, belangrijk.

  Wij voelen het als onze “missie” om je hiervan bewust te maken.  Het kan letterlijk je onderneming kosten wanneer je wettelijk niet in orde bent.

  En bovendien hoeft dat helemaal niet duur te zijn!

  Conclusie

  In de bovenstaande 27 juridische tips zijn er 12-tal jurische documenten aan bod gekomen om deze tips ook toe te passen.

   

  Hoe kan ik deze documenten verkijgen?

  Via advocaat

  De gemiddelde kostprijs voor een document op maat bij een raadsman is al gauw 400 à 500 € per document. Zo kom je al gauw tot een totaal bedrag tussen de 4800 en 6000 €.

  Met Easylegal

  Schaf je de template documenten apart aan, zit je snel aan 1000 €, wat nog steeds meer dan 70% goedkoper is!

  Het kan nog beter!

  Uw financieel voordeel met Easylegal

  Alle documenten die je nodig het om je onderneming te plannen, starten, organiseren, leiden en te laten groeien op één plaats.

  N

  Onbeperkte download van alle documenten

  N

  Direct toegang tot +100 documenten

  N

  Opgesteld door advocaten/juristen

  N

  Onmiddelijk en 24/7 toegankelijk

  N

  Geen advocaat/jurist meer nodig

  N

  Bespaar 1000-en euro's

  N

  Wekelijks aangevuld met nieuwe documenten

  N

  In te vullen zonder juridische kennis

  N

  Altijd up-to-date

  N

  Documenten “on-demand”

  N

  Ondersteuning tijdens kantooruren

  N

  Alert bij wetswijziging

  N

  Instructies en invulbegeleiding bij elk document

  N

  Toegang online kennisbank

  Prijzen lidmaatschappen

  Pro Plan

  297€, excl BTW/jaar

  • Toegang alle templates
  • Online business
  • Juridische documenten
  • Diverse overeenkomsten
  • Affiliatie programma

  Premium Plan

  497€, excl BTW/jaar

  • Toegang alle templates
  • Online business
  • Juridische documenten
  • Diverse overeenkomsten
  • Cookie software website
  • Affiliatie programma

  Wekelijkse toevoeging documenten aan databank

  Bruikleen overeenkomst

  Samenwerkingsovereenkomst

  Ingebrekestelling

  Freelance overeenkomst

  Koop-verkoop overeenkomst

  SaaS overeenkomst

  Clean office beleid

  Betalingsherinnering

  Website overeenkomst

  Voorbeeld websitedisclaimer

  Verwerkersovereenkomst

  Sprekersovereenkomst

  Overeenkomst Sociale Media

  Verborgen gebreken

  Overeenkomst aanbrenging

  Management GDPR

  Notulen algemene vergadering

  Overeenkomst kantoorhuur

  Overeenkomst geheimhouding

  GDPR arbeidsovereenkomst

  Consultancy overeenkomst

  Community management

  Overeenkomst coach-klant

  Bijzondere volmacht

  Betwisten factuur

  Overeenkomst beheer website

  Algemene verkoopsvoorwaarden

  Overeenkomst testimonials

  Overeenkomst online marketing

  Oprichten en statuten VOF

  Overeenkomst handelshuur

  Verwerkingsregister eigenaar

  Antwoorden privacy vragen

  Data Protection Impact

  Overeenkomst sponsoring

  Overeenkomst studenten

  Overeenkomst copywriting

  Voorbeeld mini disclaimer e-book

  Voorbeeld privacyverklaring

  Voorbeeld Quitclaim

  Overeenkomst verkoop website

  Gebruiksvoorwaarden programma's

  Huurovereenkomst locatie event

  Overeenkomst private lening

  Algemene voorwaarden webshop

  Algemene voorwaarden webshop

  Contacteer ons

  Contact Info

  Sint Janstraat 68,
  1785 Merchtem

  Volg ons


  CYBER MONDAY DEALS

  Je titel komt hier

  Dag(en)

  :

  Uur(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)

  | Privacy verklaring